Menu

Servicepunt bloedafname

We brengen onze zorg graag dichtbij. Dat scheelt een reis naar het ziekenhuis in Deventer. Daarom bieden we op diverse plaatsen in Salland onze servicepunten voor bloedafname.

Services

In het ziekenhuis en op onze servicepunten voor bloedafname kunt u zonder afspraak terecht voor:

Neem bij uw bezoek een patiëntenpas of geldig legitimatiebewijs mee.

Kies een van onze servicepunten:

Onze Servicepunten Bloedafname is een voorziening van ons Klinisch Chemisch Laboratorium.

Restmateriaal

Na onderzoek van uw bloed, urine of ontlasting blijft vaak restmateriaal over. We bewaren dit voor eventueel vervolgonderzoek, mocht u onverhoopt nieuwe klachten krijgen. We vernietigen dit materiaal als de houdsbaarheid verloopt, conform geldende wet- en regelgeving.

Als er voldoende restmateriaal is, gebruiken we soms deel voor research, onderwijs en controle van de kwaliteit. Dit is nooit te herleiden tot uw gegevens. Als u hier bezwaar hebt, geef dit dan aan bij uw arts of bij de medewerker van onze bloedafname. We vernietigen het materiaal dan direct na het onderzoek.

Kwaliteit

​De Raad van Accreditatie heeft het Klinisch Chemisch Laboratorium per 28 september 2017 de ISO 15189 accreditatie verleend.

Ons laboratorium heeft een erkenning als weefselinstelling/orgaanbank