Menu
Bezoek

Bezoekregels- en tijden

Wij willen dat een bezoek zo goed en prettig mogelijk verloopt. Voor de bezoeker, voor medewerkers en vooral voor de patiënt.

Bezoekregels

Wij verzoeken u vriendelijk het bezoek te beperken tot maximaal 2 personen (inclusief kind) tegelijkertijd bij de patiënt. Veel bezoek kan namelijk erg vermoeiend en hinderlijk zijn voor de patiënt en de kamergenoten. Er mag wel gewisseld worden door bezoek gedurende het bezoekuur, maar dus altijd maar twee personen bij de patiënt.

  • Wilt u graag internetten of bellen met je eigen telefoon? Op de meeste plekken in ons ziekenhuis is dit geen probleem. Maar op sommige plekken in ons ziekenhuis staat aangegeven dat u geen telefoons mag gebruiken.

  • In het kader van de privacy geven wij alleen informatie aan de opgegeven contactpersonen. Bij dringende vragen kunt u als contactpersoon bellen naar de verpleegafdeling, bij voorkeur na 11.00 uur.

  • Wilt u graag een selfie maken? Let er dan op dat u geen foto’s maakt van andere patiënten of persoonlijke informatie als namen, contactgegevens of medische gegevens.

  • Voor de meeste patiënten is rust erg belangrijk. Daarom raden we aan om het bezoek niet te lang te maken.

  • Als een dokter of verpleegkundige de patiënt behandelt of verzorgt, wacht dan even op de gang. U kunt de verpleegkundige later vragen hoe het met de patiënt gaat.

Bezoektijden

Verpleegafdeling A2

Interne geneeskunde, Nefrologie en Oncologie
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 200

Verpleegafdeling B2

Geriatrie, Longgeneeskunde, Dermatologie en Reumatologie
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 200

Verpleegafdeling C2

Chirurgie, Maag- Darm- Leverziekten, Mama care en Vaatzorg
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 225

Verpleegafdeling D2

Orthopedie, Traumatologie, KNO - Heelkunde, Plastische chirurgie, Kaakchirurgie en Oogheelkunde, Gynaecologie en Urologie
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 225

Verpleegafdeling E2

Chemotherapie, Immunotherapie en Pijncentrum Oost Nederland
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 250

Verpleegafdeling G2

Cardiologie en Neurologie
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 250

Verloskunde (A1)

Tijdens de bevalling mag naast de partner één extra iemand aanwezig zijn.

Bezoek is welkom tussen 11.00 en 20.00 uur, vanaf 4 uur na de bevalling.
Maximaal 2 bezoekers per patiënt. Partner, broertjes en zusjes zijn altijd welkom.

Route 100

Kinderafdeling (B1)

14.30 - 19.00 uur

Ouders/verzorgers kunnen doorlopend op bezoek komen, maar overig bezoek niet. Aanwezigheid en bezoek van broers en zussen gaat in overleg.

Route 100

Neonatologie

Ouders/verzorgers kunnen doorlopend op bezoek komen. Aanwezigheid en bezoek van broers en zussen gaat in overleg (2x per week 1 kind per keer).

Route 100

Intensive Care (IC)

Met ingang van 1 mei 2023
10.00 - 10.30 uur
14.00 - 21.00 uur

De verpleegkundige overlegt met u wat het beste is voor uw familielid / naaste. Zij kan u bijvoorbeeld verzoeken om met niet teveel mensen tegelijk te komen of om het bezoek niet te lang te maken. Het kan ook zijn dat het gewenst is dat er voortdurend een familielid/naaste bij de patiënt aanwezig is. Dit wordt dan met u besproken.

Route 130

Hartbewaking (HB)

11.00 - 11.30 uur
14.30 - 15.00 uur
19.30 - 20.00 uur

Route 55

Dagbehandeling

Geen vaste bezoektijden. Dit gaat in overleg met de verpleegkundige en wordt besproken tijdens de opname.

Route 150