Menu
Bezoek

Bezoekregels- en tijden

Wij willen dat een bezoek zo goed en prettig mogelijk verloopt. Voor de bezoeker, voor medewerkers en vooral voor de patiënt.

Bezoekregels

 • Neem een eigen mondneusmasker mee. Er geldt - conform het landelijk beleid - een mondkapjesplicht voor patiënten, begeleiders en bezoekers.

 • Per patiënt mogen 2 bezoekers, inclusief kinderen, per bezoekuur op bezoek komen. Bijvoorbeeld 1 kind - tot en met 12 jaar uit het eigen gezin - onder begeleiding van 1 ouder of andere volwassene.
 • Tijdens de bezoekuren mag er niet gewisseld worden van bezoek.
 • Denk eraan om in ons ziekenhuis anderhalve meter afstand te houden, zowel naar andere patiënten als naar zorgverleners.

Bezoekregeling COVID patiënten IC

Er gelden twee bezoekmomenten met maximaal 2 bezoekers per patiënt per bezoekuur. De bezoeker is verplicht om een mondneusmasker en een spatbril te dragen. Deze ontvangt u op de afdeling.

Bezoekregeling COVID patiënten verpleegafdeling

Er gelden twee bezoekmomenten met maximaal 1 bezoeker per patiënt per bezoekuur. De bezoeker is verplicht om een mondneusmasker en een spatbril te dragen. Deze ontvangt u op de afdeling.

Uitzonderingen

De volgende uitzonderingen zijn denkbaar voor terminale patiënten, immobiele partners en slecht nieuws gesprekken met de behandelaar:

 • Terminale patiënt: 2 personen mogen aanwezig zijn en er mag buiten het ziekenhuis gewisseld mag worden.
 • Immobiele partners: als de chauffeur mee komt naar de afdeling blijft deze ook op de kamer bij de patiënt.
 • (Slecht nieuws) gesprekken met arts. Deze worden zo veel mogelijk gehouden tijdens de bezoekuren. Hierbij kan het wenselijk zijn om een extra persoon uit te nodigen (niet meer dan twee totaal).
 • Wilt u graag internetten of bellen met je eigen telefoon? Op de meeste plekken in ons ziekenhuis is dit geen probleem. Maar op sommige plekken in ons ziekenhuis staat aangegeven dat u geen telefoons mag gebruiken.

 • In het kader van de privacy geven wij alleen informatie aan de opgegeven contactpersonen. Bij dringende vragen kunt u als contactpersoon bellen naar de verpleegafdeling, bij voorkeur na 11.00 uur.

 • Wilt u graag een selfie maken? Let er dan op dat u geen foto’s maakt van andere patiënten of persoonlijke informatie als namen, contactgegevens of medische gegevens.

 • Voor de meeste patiënten is rust erg belangrijk. Daarom raden we aan om het bezoek niet te lang te maken. Ook is het verstandig om met maximaal twee bezoekers tegelijk te komen.

 • Als een dokter of verpleegkundige de patiënt behandelt of verzorgt, wacht dan even op de gang. U kunt de verpleegkundige later vragen hoe het met de patiënt gaat.

Bezoektijden

Verpleegafdeling A2

Nefrologie, Oncologie en Interne geneeskunde
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 200

Verpleegafdeling B2

Neurologie, Geriatrie, Longgeneeskunde, Dermatologie en Reumatologie
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 200

Verpleegafdeling C2

Chirurgie, Maag- Darm- Leverziekten en Vaatzorg
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 225

Verpleegafdeling D2

Orthopedie, Traumatologie, KNO - Heelkunde, Plastische chirurgie, Kaakchirurgie en Oogheelkunde
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 225

Verpleegafdeling E2

Chemotherapie, Immunotherapie en Pijncentrum Oost Nederland
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 250

Verpleegafdeling G2

Cardiologie, Gynaecologie en Urologie
15.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Route 250

Verloskunde (A1)

19.00 - 20.00 uur

Er zijn vaste bezoektijden van 19.00 - 20.00 uur. Maximaal twee bezoekers en er mag niet gewisseld worden.

Route 100

Kinderafdeling (B1)

14.30 - 19.00 uur

Ouders/verzorgers kunnen doorlopend op bezoek komen, maar overig bezoek niet. Aanwezigheid en bezoek van broers en zussen gaat in overleg.

Route 100

Neonatologie

Ouders/verzorgers kunnen doorlopend op bezoek komen. Aanwezigheid en bezoek van broers en zussen gaat in overleg (2x per week 1 kind per keer).

Route 100

Intensive Care (IC)

13.30 - 15.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Route 130

Hartbewaking (HB)

11.00 - 11.30 uur
14.30 - 15.00 uur
19.30 - 20.00 uur

Route 55

Dagbehandeling

Geen vaste bezoektijden.
Dit gaat in overleg met de verpleegkundige en wordt besproken tijdens de opname.

Route 150