Menu
Over ons

Strategie

We veranderen, vernieuwen en verbeteren onze zorg al jaren. Het zorglandschap is dynamischer en meer in beweging dan ooit, en daarom is een duidelijke koers nodig om onze topkwaliteit zorg persoonlijk en dichtbij te kunnen blijven bieden aan de patiënten. Dat zetten we voort met nieuwe initiatieven. Zo willen wij als ambitieus topklinisch opleidingsziekenhuis, met een historie van vele eeuwen, een essentiële bijdrage blijven leveren aan de toekomst van de gezondheidszorg in Salland.

Strategisch beleidskader

Het Deventer Ziekenhuis heeft voor de komende periode een nieuwe strategie ontwikkeld om de beste zorg te blijven bieden aan de inwoners van de regio, ondanks de veranderingen in het zorglandschap.

Waar we voor staan en waar we op koersen, lichten we graag toe in ons strategisch beleidskader 2023-2026: ‘Klaar voor de zorg van morgen’. Aan dit plan is op inspirerende wijze bijgedragen door de hele organisatie.

Strategie Deventer Ziekenhuis 2023- 2026

'Klaar voor de zorg van morgen'

Wat vinden we belangrijk?

  • Investeren in onze medewerkers. Door meer regelruimte en autonomie te bieden aan de zorgprofessionals, en goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden te bieden.
  • Uitbreiding van ons zorgaanbod voor de regio. Door het huidige topklinische zorgaanbod te behouden en uit te breiden, de acute zorg te verstevigen, planbare zorg in servicegerichte zorgpaden te organiseren en nog meer multidisciplinaire zorg aan te bieden voor patiënten met toenemende complexe zorgvragen.
  • Samenwerken met zorgpartners in de regio voor passende zorg dichtbij huis. Door het ontwikkelen van op elkaar afgestemde zorgprocessen en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames. En door het voeren van goede gesprekken met patiënten over hun zorgbehoeften.
  • Innoveren voor nog betere zorg. Door voorop te lopen in de (digitale) innovatie van zorg en dit te stimuleren binnen het ziekenhuis en in het zorgnetwerk, en door voorzieningen te ontwikkelen voor digitale zorg op afstand en patiënten zoveel mogelijk regie te geven over hun eigen zorgproces.
  • Verder werken aan een stabiel en duurzaam ziekenhuis en zorgaanbod dat waardevolle zorg biedt en zich richt op de patiënt. Door de kwaliteit en veiligheid van de zorg voortdurend te verbeteren en door te werken aan verduurzaming door het verminderen van CO2-uitstoot en verspilling.