Menu
Over ons

Strategie

Het zorglandschap is dynamischer en meer in beweging dan ooit. Iedereen die bij de zorg betrokken is of zorg nodig heeft, heeft daarmee te maken. We zien verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op onze koers, zowel op de korte als op de middellange termijn.

Strategisch beleidskader

Waar we voor staan en waar we op koersen, lichten we graag toe in ons strategisch beleidskader 2019-2022. Aan dit plan is op inspirerende wijze bijgedragen door de medische staf, het management en andere professionals. Dit meerjarenperspectief veronderstelt een heldere afbakening in tijd, maar scherpe scheidslijnen zijn er niet. We veranderen, vernieuwen en verbeteren onze zorg al jaren. Dat zetten we voort met nieuwe initiatieven. Zo willen wij als ambitieus opleidingsziekenhuis, met een historie van vele eeuwen, een essentiële bijdrage blijven leveren aan de toekomst van de gezondheidszorg in Salland.

Beleidskader Deventer Ziekenhuis 2019- 2022

'Verbinding en vernieuwing in een vitaal, toekomstbestendig zorgnetwerk'

Wat vinden we belangrijk?

  • We leveren onze zorg vanuit de behoefte van de patiënt;
  • We zijn er voor inwoners van Salland én bieden topklinische functies voor een groter verzorgingsgebied;
  • We leveren onze zorg waar dat waarde toevoegt en efficiënt is. In ons prachtige ziekenhuis, in onze buitenpoliklinieken en/of dichtbij de patiënt als dat kan;
  • We zien gezondheid niet als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen én eigen regie te voeren;
  • We werken samen met huisartsen, andere zorginstellingen in de regio en gespecialiseerde centra in het land. We zijn - kortom - onderdeel van een netwerk, waarbinnen we samen met de patiënt de zorg organiseren;
  • Leren en ontwikkelen zit in onze genen. We willen excelleren in onze zorg. Daarom staan we open voor nieuwe kennis en ontwikkelingen, en we dragen er actief aan bij;
  • We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van patiëntenzorg, opleiden én wetenschappelijk onderzoek zorgt voor synergie en versterking van de zorg die wij leveren. Daarom zijn we lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen;
  • We werken met de nieuwste technieken om onze zorgkwaliteit en veiligheid verder te verbeteren.