Menu
Over ons

Zorg in Salland

Om zorg werkelijk om onze patiënt heen te organiseren, werken we daarom graag samen met de huisartsen en collega zorginstellingen in de regio of gespecialiseerde centra in het land. We zijn - kortom - onderdeel van een vitaal netwerk, waarbinnen we de zorg samen met de patiënt zo goed mogelijk en op de juiste plek organiseren. Die netwerksamenwerking in de zorg in en om Salland willen we de komende jaren verder versterken.

Zorg en gezondheid in Salland

Moderne zorg is teamwork. Binnen en in toenemende mate ook buiten ons ziekenhuis. Waar mensen voorheen herstelden in het ziekenhuis, gaan mensen na een opname nu sneller weer naar huis. Of ze worden tijdelijk dichtbij huis verzorgd of krijgen hulp om zo snel mogelijk weer thuis te zijn. Daar krijgen ze aanvullende zorg en ondersteuning. Meestal van de thuiszorg en huisartsen, maar ook van mantelzorgers, maatschappelijke hulpverleners of van vrijwilligers.

Dichtbij huis als het kan

Het goed organiseren van deze ‘netwerkzorg’ - dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet - is het centrale thema in onze koers voor de komende jaren. Constructieve samenwerking in eigen huis en in en om ons verzorgingsgebied vormen hiervoor de basis. Met onder meer huisartsen of thuiszorgorganisaties, zoals we dat nu ook al doen. Maar we zullen ook nieuwe verbintenissen aangaan, onder meer met de gemeente of met wijkteams. Ook bovenregionaal zullen we meer samenwerken om een samenhangend zorgaanbod te waarborgen.

Er komen steeds meer voorbeelden van succesvolle netwerkzorgprojecten in de regio. Lees deze verhalen op onze nieuwspagina.

Bekijk de nieuwspagina

Netwerkzorg

We bouwen graag verder vanuit de sterke basis die we als ziekenhuis al mede hebben gerealiseerd:

  • Ketenpartners weten elkaar al goed te vinden in een verzorgingsgebied dat betrekkelijk overzichtelijk en afgebakend is;
  • Er is één goed georganiseerde huisartsencoöperatie waarmee we al jaren effectief samenwerken;
  • Met de VVT organisaties hebben we duurzame samenwerking voor de vervolgzorg van onze patiënten;
  • Met Salland Zorgverzekeringen hebben we voor de periode 2019 - 2021 jaar goede afspraken gemaakt over de zorgfinanciering;
  • Bestaande samenwerkingen bouwen graag verder uit, zoals Geboortezorg Salland en Salland United.

Voorbeeld: Integrale Geboortezorg Salland

In januari 2019 is de Geboortezorg Salland opgericht. Verloskundigen en gynaecologen werkten al samen, maar zijn per januari 2019 formeel een team. Samen streven zij naar de beste zorg voor moeder én kind. Alle zwangeren in de regio worden samen besproken. Zo kan al vroeg een passend zorgpad worden bepaald. De doelen zijn als volgt:

  • Waar mogelijk complicaties en een ziekenhuisopname voorkomen;
  • Samen zorgen voor optimale veiligheid;
  • De zwangerschap en geboorte zo goed mogelijk laten verlopen;
  • Zorg in de eerste lijn leveren waar het kan en in de tweede lijn als het moet.

Voorbeeld: de Beweegmakelaar

De Beweegmakelaar helpt in en om Deventer bij het vinden van een beweegactiviteit. De Beweegmakelaar is op de hoogte van het sport- en beweegaanbod in de regio en kan patiënten begeleiden om te starten met bewegen in de eigen omgeving. De beweegmakelaar is een initiatief van het Deventer Ziekenhuis, Sportbedrijf Deventer, de gemeente Deventer, provincie Overijssel, Salland Verzekeringen en de huisartsen in en om Deventer.

Niet iedereen die van een huisarts, therapeut of in het ziekenhuis krijgt te horen dat hij of zij meer moet bewegen, doet dat even makkelijk. Denk aan mensen die normaal niet zoveel bewegen, of mensen die dat niet zo makkelijk kunnen omdat ze ziek zijn geweest en weer moeten bewegen. Of mensen die daar bijvoorbeeld door een chronische aandoening moeite mee hebben.

Voor al deze mensen is er nu de Beweegmakelaar. Die helpt en adviseert om een beweegactiviteit te vinden die aansluit bij iemands mogelijkheden en wensen. De initiatiefnemers willen met dit initiatief gezondheidswinst boeken voor de bevolking van Deventer en omstreken. Het is namelijk niet alleen gezond om regelmatig en voldoende te bewegen, door beweging gaan mensen zich sneller fit voelen en herstellen ze ook sneller. Dat zorgt er weer voor dat uiteindelijk minder zorgkosten hoeven worden gemaakt.