Menu
Patiënt

Wachttijden

Als u (of uw huisarts) voor het eerst een afspraak maakt, duurt het soms even voordat u terechtkunt. Wij doen altijd ons best de wachttijd zo kort mogelijk te houden, zodat u zo spoedig mogelijk in ons ziekenhuis gezien kunt worden.

Wat zijn eigenlijk onze toegangs- en wachttijden? En, wat kunt u doen als u eerder geholpen moet of wilt worden? Een korte uitleg.

Wat is de toegangstijd?

De tijd tussen uw telefoontje naar het ziekenhuis voor een eerste afspraak, tot het daadwerkelijke moment van uw eerste consult, dat noemen we de toegangstijd (ook wel wachttijd tot eerste consult).

Wat is de wachttijd tot behandeling?

Dit is de wachttijd tussen het moment dat bepaald is dat u behandeld of verder onderzocht moet worden, tot het moment van een poliklinische of klinische behandeling of onderzoek. Als hiervoor een afspraak gemaakt moet worden, kunnen de wachttijden per afdeling verschillen. We proberen u altijd zo spoedig mogelijk te helpen met uw behandeling.

Ontwikkelingen rondom corona

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het momenteel onduidelijk wanneer u als nieuwe patiënt terecht kunt. Patiënten met een medische noodzaak worden vanzelfsprekend gezien. Heeft u al een afspraak staan, dan wordt u gebeld wanneer de afspraak niet door kan gaan of tot nader order moet worden uitgesteld.

Moet u altijd wachten?

De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend. Sommige onderzoeken en/of behandelingen kunnen niet uitgesteld worden of moeten op kortere termijn plaatsvinden. Uw huisarts en uw medisch specialist bepalen deze urgentie. Voor urgente gevallen is op kortere termijn plek beschikbaar.

Wat zijn wachttijdnormen?

Overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over acceptabele wachttijden. Voor toegang tot polikliniek en diagnostiek is dat vier weken. Voor behandeling is dat maximaal zeven weken. Het kan voorkomen dat een ziekenhuis langere wachttijden heeft, bijvoorbeeld omdat er veel vraag naar zorg is. Het Deventer Ziekenhuis doet er alles aan om wachttijden te bieden die onder de norm liggen. Als dat onverhoopt niet lukt, doen we er alles aan om de wachttijden te verkorten.

U vindt de wachttijd te lang, wat kunt u doen?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

N.B. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt niet overal de verwachte wachttijd weergegeven.

Ons wachttijdenoverzicht wordt maandelijks aangepast. Deze pagina is op 2 mei 2023 voor het laatst geactualiseerd.

Cardiologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Cardiologie polikliniek eerste afspraak 21 dagen

Dermatologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Dermatologie polikliniek eerste afspraak 21 dagen
 • Spataderen behandeling eerste behandeling 90 dagen

Geriatrie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Geriatrie polikliniek eerste afspraak 15 dagen

Gynaecologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Baarmoederverwijdering behandeling eerste behandeling 55 dagen
 • Gynaecologie polikliniek eerste afspraak 180 dagen
 • Incontinentie vrouw behandeling eerste behandeling 68 dagen
 • Incontinentie vrouw polikliniek eerste afspraak 180 dagen
 • Infertiliteit polikliniek eerste afspraak 60 dagen
 • Oncologie polikliniek eerste afspraak 1 dag
 • Sterilisatie vrouw behandeling eerste behandeling 68 dagen

Heelkunde

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Borstcentrum polikliniek eerste afspraak 1 dag
 • Carpaal tunnel syndroom behandeling eerste behandeling 105 dagen
 • Galblaas behandeling eerste behandeling 38 dagen
 • Heelkunde polikliniek eerste afspraak 10 dagen
 • Heelkunde - vaatpoli polikliniek eerste afspraak 49 dagen
 • Liesbreuk behandeling eerste behandeling 42 dagen
 • Spataderen behandeling eerste behandeling 71 dagen

Interne geneeskunde

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Interne Geneeskunde polikliniek eerste afspraak 14 dagen
 • Interne Geneeskunde (oncologie) polikliniek eerste afspraak 21 dagen

Keel-, neus- en oorheelkunde

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • KNO - Heelkunde polikliniek eerste afspraak 25 dagen
 • Neus- en/of keelamandelen behandeling eerste behandeling 71 dagen
 • Neustussenschotcorrectie behandeling eerste behandeling 98 dagen
 • Oorbuisjes behandeling eerste behandeling 17 dagen

Kindergeneeskunde

Longziekten

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Longgeneeskunde polikliniek eerste afspraak 98 dagen
 • Oncologie polikliniek eerste afspraak 1 dag

Maag-, darm en leverziekten

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Coloscopie onderzoek eerste onderzoek 31 dagen
 • Gastroscopie onderzoek eerste onderzoek 31 dagen
 • Maag-, Darm- en Leverziekten polikliniek eerste afspraak 98 dagen

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Neurologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Neurologie polikliniek eerste afspraak 98 dagen

Oogheelkunde

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Oogheelkunde polikliniek eerste afspraak 70 dagen
 • Staaroperatie behandeling eerste behandeling 91 dagen

Orthopedie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Een nieuwe knie 91 dagen
 • Kijkoperatie van de knie behandeling eerste behandeling 36 dagen
 • Orthopedie polikliniek eerste afspraak 14 dagen
 • Totale heupoperatie behandeling eerste behandeling 97 dagen

Pijnbestrijding / anesthesiologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Pijncentrum Oost-Nederland polikliniek eerste afspraak 49 dagen

Plastische chirurgie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Borstcorrectie behandeling eerste behandeling 210 dagen
 • Plastische chirurgie polikliniek eerste afspraak 24 dagen
 • Ziekte van Dupuytren behandeling eerste behandeling 146 dagen

Radiologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • CT-onderzoek onderzoek eerste onderzoek 37 dagen
 • MRI-onderzoek onderzoek eerste onderzoek 12 dagen

Reumatologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Reumatologie polikliniek eerste afspraak Variabel

Revalidatie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Revalidatiecentrum polikliniek eerste afspraak 53 dagen

Urologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Oncologie prostaat polikliniek eerste afspraak 46 dagen
 • Prostaatoperatie behandeling eerste behandeling 46 dagen
 • Sterilisatie man behandeling eerste behandeling 89 dagen
 • Urologie polikliniek eerste afspraak 200 dagen