Menu
Patiënt

Wachttijden

Als u (of uw huisarts) voor het eerst een afspraak maakt, duurt het soms even voordat u terechtkunt. Wij doen altijd ons best de wachttijd zo kort mogelijk te houden, zodat u zo spoedig mogelijk in ons ziekenhuis gezien kunt worden.

Wat zijn eigenlijk onze toegangs- en wachttijden? En, wat kunt u doen als u eerder geholpen moet of wilt worden? Een korte uitleg.

Wat is de toegangstijd?

De tijd tussen uw telefoontje naar het ziekenhuis voor een eerste afspraak, tot het daadwerkelijke moment van uw eerste consult, dat noemen we de toegangstijd (ook wel wachttijd tot eerste consult).

Wat is de wachttijd tot behandeling?

Dit is de wachttijd tussen het moment dat bepaald is dat u behandeld of verder onderzocht moet worden, tot het moment van een poliklinische of klinische behandeling of onderzoek. Als hiervoor een afspraak gemaakt moet worden, kunnen de wachttijden per afdeling verschillen. We proberen u altijd zo spoedig mogelijk te helpen met uw behandeling.

Ontwikkelingen rondom corona

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het momenteel onduidelijk wanneer u als nieuwe patiënt terecht kunt. Patiënten met een medische noodzaak worden vanzelfsprekend gezien. Heeft u al een afspraak staan, dan wordt u gebeld wanneer de afspraak niet door kan gaan of tot nader order moet worden uitgesteld.

Moet u altijd wachten?

De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend. Sommige onderzoeken en/of behandelingen kunnen niet uitgesteld worden of moeten op kortere termijn plaatsvinden. Uw huisarts en uw medisch specialist bepalen deze urgentie. Voor urgente gevallen is op kortere termijn plek beschikbaar.

Wat zijn wachttijdnormen?

Overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over acceptabele wachttijden. Voor toegang tot polikliniek en diagnostiek is dat vier weken. Voor behandeling is dat maximaal zeven weken. Het kan voorkomen dat een ziekenhuis langere wachttijden heeft, bijvoorbeeld omdat er veel vraag naar zorg is. Het Deventer Ziekenhuis doet er alles aan om wachttijden te bieden die onder de norm liggen. Als dat onverhoopt niet lukt, doen we er alles aan om de wachttijden te verkorten.

U vindt de wachttijd te lang, wat kunt u doen?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

N.B. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt niet overal de verwachte wachttijd weergegeven.

Ons wachttijdenoverzicht wordt maandelijks aangepast. Deze pagina is op 26 januari 2023 voor het laatst geactualiseerd.

Cardiologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Cardiologie polikliniek eerste afspraak 3 dagen

Dermatologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Dermatologie polikliniek eerste afspraak 14 dagen
 • Spataderen behandeling eerste behandeling 56 dagen

Geriatrie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Geriatrie polikliniek eerste afspraak 15 dagen

Gynaecologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Baarmoederverwijdering behandeling eerste behandeling 75 dagen
 • Gynaecologie polikliniek eerste afspraak 180 dagen
 • Incontinentie vrouw behandeling eerste behandeling 71 dagen
 • Incontinentie vrouw polikliniek eerste afspraak 180 dagen
 • Infertiliteit polikliniek eerste afspraak 180 dagen
 • Oncologie polikliniek eerste afspraak 1 dag
 • Sterilisatie vrouw behandeling eerste behandeling 71 dagen

Heelkunde

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Borstcentrum polikliniek eerste afspraak 1 dag
 • Carpaal tunnel syndroom behandeling eerste behandeling 131 dagen
 • Galblaas behandeling eerste behandeling 34 dagen
 • Heelkunde polikliniek eerste afspraak 18 dagen
 • Heelkunde - vaatpoli polikliniek eerste afspraak 39 dagen
 • Liesbreuk behandeling eerste behandeling 28 dagen
 • Spataderen behandeling eerste behandeling 69 dagen

Interne geneeskunde

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Interne Geneeskunde polikliniek eerste afspraak 21 dagen
 • Interne Geneeskunde (oncologie) polikliniek eerste afspraak 21 dagen

Keel-, neus- en oorheelkunde

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • KNO - Heelkunde polikliniek eerste afspraak 8 dagen
 • Neus- en/of keelamandelen behandeling eerste behandeling 48 dagen
 • Neustussenschotcorrectie behandeling eerste behandeling 80 dagen
 • Oorbuisjes behandeling eerste behandeling 17 dagen

Kindergeneeskunde

Longziekten

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Longgeneeskunde polikliniek eerste afspraak 98 dagen
 • Oncologie polikliniek eerste afspraak 1 dag

Maag-, darm en leverziekten

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Coloscopie onderzoek eerste onderzoek 15 dagen
 • Gastroscopie onderzoek eerste onderzoek 15 dagen
 • Maag-, Darm- en Leverziekten polikliniek eerste afspraak 79 dagen

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Neurologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Neurologie polikliniek eerste afspraak 71 dagen

Oogheelkunde

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Oogheelkunde polikliniek eerste afspraak 50 dagen
 • Staaroperatie behandeling eerste behandeling 60 dagen

Orthopedie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Een nieuwe knie behandeling eerste behandeling 98 dagen
 • Kijkoperatie van de knie behandeling eerste behandeling 62 dagen
 • Orthopedie polikliniek eerste afspraak 9 dagen
 • Totale heupoperatie behandeling eerste behandeling 95 dagen

Pijnbestrijding / anesthesiologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Pijncentrum Oost-Nederland polikliniek eerste afspraak 21 dagen

Plastische chirurgie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Borstcorrectie behandeling eerste behandeling 120 dagen
 • Plastische chirurgie polikliniek eerste afspraak 4 dagen
 • Ziekte van Dupuytren behandeling eerste behandeling 138 dagen

Radiologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • CT-onderzoek onderzoek eerste onderzoek 14 dagen
 • MRI-onderzoek onderzoek eerste onderzoek 10 dagen

Reumatologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Reumatologie polikliniek eerste afspraak Variabel

Revalidatie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Revalidatiecentrum polikliniek eerste afspraak 30 dagen

Urologie

 • Omschrijving Type Wachttijd tot Wachttijd
 • Oncologie prostaat polikliniek eerste afspraak 58 dagen
 • Prostaatoperatie behandeling eerste behandeling 58 dagen
 • Sterilisatie man behandeling eerste behandeling 58 dagen
 • Urologie polikliniek eerste afspraak 135 dagen