Menu
Leren

Wetenschap

Naast het bieden van de beste zorg aan patiënten en het opleiden van zorg-professionals hecht het Deventer Ziekenhuis een grote waarde aan wetenschappelijk onderzoek.

Het doen van onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg en de professionalisering van de zorg en zorg-professionals.

Bureau Wetenschap en Innovatie

Ons Bureau Wetenschap en Innovatie speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek en het waarborgen van de kwaliteit van het onderzoek. Het team bestaat naast de manager uit een verplegingswetenschapper, researchcoördinatoren, en een innovatiecoördinator, met naast de ziekenhuis-brede wetenschappelijk ondersteuning elk hun eigen aandachtsgebied.

De belangrijkste taken van het Bureau Wetenschap en Innovatie zijn:

  • het ondersteunen van onderzoekers in de opzet en uitvoer van klinisch wetenschappelijk onderzoek;
  • het verhogen van kennis en kunde van zorg-professionals over klinisch wetenschappelijk onderzoek;
  • het vertalen van wet- en regelgeving alsmede STZ-criteria naar beleid en strategie op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek in het Deventer Ziekenhuis.
  • het inventariseren, ontwikkelen, en implementeren van innovaties op het gebied van medische ontwikkelingen en patiëntenzorg.

Contactpersonen

  • Joyce Faber, manager van het Bureau Wetenschap & Innovatie. Joyce is verantwoordelijk voor het organisatorische beleid op het gebied van wetenschap en innovatie. Daarnaast begeleidt zij onderzoekers bij de opzet, uitvoer en rapportage van wetenschappelijk onderzoek.
  • Marjo van den Elsen, verplegingswetenschapper en ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Zij is ook verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de software pakketten ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.