Menu
Patiënt

Tarieven en vergoeding

Aan een consult bij de arts, onderzoek of behandeling zijn kosten verbonden. Meestal worden die vergoed door uw verzekering. Maar soms ook niet. En wat staat er allemaal op uw nota? In dit deel leest u er alles over.

Verzekering en vergoeding

Meestal worden de kosten die u in het ziekenhuis maakt vergoed. De mate waarin hangt af van:

 • De verzekering
  In Nederland bent u wettelijk verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren. Doet u dat niet dan betaalt u alle kosten zelf (zie passantentarieven).

 • De aanvullende verzekering
  Een deel van de zorg valt onder de basisverzekering. Voor andere zorg kunt u zich aanvullend verzekeren. Doet u dat niet of beperkt, dan betaalt u een (hoger) deel van de nota zelf. Niet-medisch noodzakelijke zorg (zoals cosmetische chirurgie) wordt zelden vergoed.

 • Het eigen risico
  Voor iedere verzekerde van 18 jaar e.o. geldt een eigen risico dat jaarlijks bij wet opnieuw wordt vastgesteld. Uw verzekeraar past het eigen risico toe als u een nota voor ziekenhuiszorg krijgt.

  Moet u medisch behandeld worden als gevolg van een ongeval thuis, in het verkeer of op het werk? Uw zorgverzekeraar wil de kosten zo mogelijk verhalen op een derde partij, dit kan betekenen dat u geen eigen risico hoeft te betalen. Neem daarvoor contact op met de klantenservices van uw zorgverzekeraar.

 • Het contract met verzekeraars
  Het Deventer Ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt voor 2024. Dat betekent dat u gewoon bij ons terechtkunt en de zorg wordt vergoed zoals de verzekeraar dat in uw polis bepaalt. Er uitzonderingen voor een beperkt aantal budgetpolissen.
Bekijk de uitzonderingen

​Let op

Soms loopt een behandeling door in het nieuwe kalenderjaar. Wijzigt u op 1 januari uw eigen risico, polis, of verandert u van zorgverzekeraar, dan gelden toch de regels en bedragen zoals die bij de start van uw zorgvraag waren. Twijfelt u of er nog DBC's doorlopen? Contact dan onze debiteurenadministratie.

Contact debiteurenadministratie