Menu
Patiënt

Rechten en regels

Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u hulp van een zorgverlener nodig. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze kent. Daarom hebben wij ze hier voor u op een rij gezet.

Uw rechten en plichten

Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u hulp van een zorgverlener nodig. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze kent. Daarom hebben wij ze voor u op een rij gezet. U kunt ze ook in deze folder lezen.

Wat zijn mijn rechten?

Zeker als er iets met uw gezondheid aan de hand is, is het belangrijk te weten dat u rechten heeft. Deze zijn wettelijk vastgelegd en natuurlijk kunt u erop rekenen dat wij ze respecteren.

 1. Recht op duidelijke informatie
  U hebt altijd recht op duidelijke informatie van uw zorgverlener over het voorgestelde onderzoek en/of de behandeling, uw ziekte/aandoening, andere behandelmogelijkheden, de gevolgen en eventuele risico's van de behandeling of het onderzoek, de medicijnen en bijwerkingen
 2. Recht op dossierinzage
  Via www.mijndz.nl kunt u in een beveiligde, digitale omgeving uw medische gegevens inzien. U kunt uw persoonsgegevens wijzigen, uw afspraken inzien en/of een vragenlijst invullen. Brieven van uw specialist aan uw huisarts lezen en/of uw laboratorium- en radiologische uitslagen zien.
 3. Recht op privacy
  U hebt recht op privacy. Tijdens uw behandeling en als u in gesprek bent met uw zorgverlener. In het Deventer Ziekenhuis kunt u erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens, bij ons in veilige handen zijn. In onze privacyverklaring staat uitgebreid beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.
 4. Alleen met uw toestemming
  Laat u alleen onderzoeken en/of behandelen als u daarin toestemt (informed consent). Bij ingrijpende behandelingen zal de zorgverlener uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. In de overige gevallen kan de zorgverlener er vanuit gaan dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Als u bijvoorbeeld uw mouw al opstroopt, omdat de zorgverlener bloed gaat afnemen. In acute situaties mag de zorgverlener handelen zonder uw toestemming.
 5. U beslist of u deelneemt aan wetenschappelijk onderzoek
  Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. U kunt door uw specialist worden gevraagd mee te werken aan onderzoek. Welke beslissing u ook neemt, dit heeft geen invloed op uw behandeling.

Wat zijn mijn plichten?

U heeft u als patiënt ook een aantal plichten. Ook deze zijn wettelijk vastgelegd.

 1. Informeer uw zorgverlener altijd eerlijk en volledig
  Alleen zo kan uw zorgverlener adviseren over een goede diagnose en de juiste behandeling. Ook is het belangrijk de adviezen van uw arts of verpleegkundige op te volgen.
 2. Neem altijd een actueel medicijnenoverzicht mee
  Om u snel, goed en veilig te helpen is het belangrijk dat u een actuele medicijnlijst meeneemt. De medicijnlijst is te verkrijgen bij uw apotheek. Uw apotheek en huisarts kunnen uw medische gegevens digitaal delen met het Deventer Ziekenhuis. Geef uw apotheek en huisarts toestemming via www.volgjezorg.nl. Dit helpt uw zorg nóg veiliger te maken.
 3. Legitimeer u bij elk ziekenhuisbezoek
  Om u goede zorg en informatie te geven is het belangrijk dat wij weten wie u bent en bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Neem bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs mee. Schrijf u in bij onze receptie. U ontvangt een persoonlijke pas van het ziekenhuis. Neem deze mee bij elk ziekenhuisbezoek. U hoeft zich dan niet elke keer opnieuw te legitimeren en het ziekenhuis kan snel en foutloos uw gegevens verwerken. Dit geldt ook voor kinderen van alle leeftijden.
 4. Betaal voor uw zorg
  Aan een consult bij de specialist, onderzoek of behandeling zijn kosten verbonden. Meestal worden die vergoed door uw verzekering. Een deel van de zorg valt onder de basisverzekering. Voor andere zorg kunt u zich aanvullend verzekeren. www.uitlegzorgverzekering.nl
 5. Houdt u zich aan onze huisregels
  Wij maken uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Om een veilige omgeving voor u én onze zorgverleners zoveel mogelijk te garanderen zijn er huisregels opgesteld (zie menu hierboven).

Meer informatie?

Kijk op www.patientenfederatie.nl voor meer informatie of op www.kindenziekenhuis.nl voor met specifieke informatie over rechten en plichten in de zorg voor kinderen.