Menu

Verwijzers

Deze pagina is bedoeld voor verwijzers uit Deventer en omstreken. U vindt hier specifieke informatie over de zorg van ons ziekenhuis, verwijzingen naar ons ziekenhuis, maar ook informatie over transmurale samenwerkingen, overleglijnen en nieuws.

Informatie over het zorgverlenersportaal

Het Deventer Ziekenhuis maakt gebruik van het Zorgverlenersportaal om medische gegevens uit te wisselen met ketenpartners. Dit portaal biedt daarnaast de mogelijkheid voor externe zorgverleners om digitaal diagnostische onderzoeken aan te vragen, waaronder bloedonderzoeken en radiologieonderzoeken.

Het Zorgverlenersportaal wordt door het Deventer Ziekenhuis ingezet als platform voor samenwerking met de keten. Enkel verwijzingen vanuit 2e of 3e lijns zorg naar het Deventer Ziekenhuis verlopen via Zorgdomein.

Benieuwd hoe het Zorgverlenersportaal werkt? Bekijk dan eerst de instructievideo.

Bekijk onze instructievideo

Belangrijk om te weten voordat u inlogt:

  • U heeft een UZI-pas nodig om te loggen. Deze UZI-pas moet u bij het Deventer Ziekenhuis registreren om toegang tot het Zorgverlenersportaal te verkrijgen. U kunt individuele medewerkers registreren door een mail te sturen naar supportgroep@dz.nl, vermeldt in deze mail de namen, functies, AGB-codes (indien van toepassing) en UZI-nummers. Hier vindt u meer informatie over de UZI-passen.
  • Het inloggen op het Zorgverlenersportaal met een UZI-pas wordt ondersteund door Zorg-ID, dit is een klein softwarepakketje dat het uitlezen van de UZI-pas verzorgd. Op de inlogpagina van het Zorgverlenersportaal vindt u een link om deze software eenmalig te downloaden.
Download de software

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van het Zorgverlenersportaal? Stuur dan een mail naar: supportgroep@dz.nl

Stuur een mail

Regionaal Transferpunt

Het Regionaal Transferpunt Salland ondersteunt in de zoektocht naar een plek voor patiënten die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven en zorg elders nodig hebben. Inzet is iedereen de juiste ondersteuning en zorg te bieden. Het RTP biedt ondersteuning aan huisartsen, huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp. Contact: 0570 53 53 53 of via de RTP-website.