Menu
Patiënt

Uw gegevens

Het Deventer Ziekenhuis houdt een medisch dossier bij. Hierin staan aantekeningen over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en (bij ziekenhuisopname) aantekeningen van verpleegkundigen en/of arts(en). Het ziekenhuis gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om.

Medisch dossier en privacy

Het Deventer Ziekenhuis houdt een medisch dossier bij. Hierin staan aantekeningen over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en (bij ziekenhuisopname) aantekeningen van verpleegkundigen en/of arts(en).

Hoe wij omgaan met uw (medische) gegevens
Als patiënt kunt u erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens, bij ons in veilige handen zijn. In onze privacyverklaring staat uitgebreid beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Hieronder worden uw rechten beknopt weergegeven.

Medisch dossier
In uw medisch dossier bewaren we uw (medische) persoonsgegevens zodat we u goede zorg en hulp kunnen bieden. Welke gegevens precies in uw medisch dossier worden opgenomen, verschilt per behandeling. Het ziekenhuis zorgt er voor dat uw medisch dossier veilig wordt opgeslagen.

Medisch beroepsgeheim
Alleen medewerkers die bij uw behandeling of onderzoek zijn betrokken hebben toegang tot (een deel van) uw gegevens. Medewerkers hebben een beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht. Daarnaast heeft ook uw huisarts de mogelijkheid uw gegevens in te zien, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Verder mag het ziekenhuis uw gegevens alleen met anderen delen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. De uitzonderingen hierop staan in de privacyverklaring.

Door het medisch beroepsgeheim kan iedereen erop vertrouwen dat alle informatie die u als patiënt met een arts of zorgverlener deelt, vertrouwelijk blijft. Zo kan iedereen met een gerust hart naar een arts/zorgverlener als dat nodig is.

Privacyverklaring
Als patiënt kunt u erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens, bij ons in veilige handen zijn. In onze privacyverklaring staat uitgebreid beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

NEN 7510
Het Deventer Ziekenhuis heeft op 21 november 2023 de NEN 7510-certificering ontvangen, het keurmerk voor informatiebeveiliging in de zorg. Hiermee voldoet het ziekenhuis aan de wettelijke eisen om zorgvuldig om te gaan met informatie over medewerkers, patiënten en anderen.