Menu

Privacyverklaring

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan u denkt, bijvoorbeeld via uw huisarts, uw apotheek of uw fysiotherapeut. Voor het Deventer Ziekenhuis is de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk.

De verwerking van persoonsgegevens is één van onze belangrijke taken waar we zeer zorgvuldig mee omgaan. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

Lees voor

Privacyverklaring

 • Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. Sommige gegevens zijn bijzonder vertrouwelijk, zoals uw medische gegevens. Als u patiënt bij ons bent dan deelt u uw persoonsgegevens met ons. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer, uw huisadres en/of uw e-mailadres, maar ook aan uw medische gegevens in ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

 • In het kader van uw behandeling zijn wij verplicht een medisch dossier aan te leggen. Om zeker te weten dat uw gegevens ook in uw medisch dossier terechtkomen, moeten we heel duidelijk vaststellen wie u bent en moeten we u goed kennen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken1 we die ook. Met uw persoonsgegevens kunnen we:

  Goede zorg leveren

  Zodra u bij ons contact heeft met een medisch specialist of andere zorgverlener, gaat u een geneeskundige behandelovereenkomst aan (Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO). Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld een medisch dossier aanleggen, rapporteren aan uw huisarts, afspraken met u maken, vragen of u tevreden bent over de behandeling en verzorging in ons ziekenhuis, uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn, en contact met u opnemen.

  Ons houden aan de wet

  Voor ziekenhuizen gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Als u patiënt bij ons wordt, gaan we bijvoorbeeld:

  • Een dossier bijhouden over uw gezondheidstoestand in het kader van de WGBO.
  • U identificeren (Identificatie- en Vergewisplicht): wanneer u zich aanmeldt in ons ziekenhuis.
  • Rekening houden met veranderingen in uw situatie (zorgplicht);
  • Uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens mogen opvragen (zie verderop);

  1 ‘Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De 'Algemene Verordening Gegevensbescherming’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’

  De kwaliteit van de zorg verbeteren en wetenschappelijk onderzoek doen

  In ons ziekenhuis werken we dagelijks aan het verbeteren van onze zorg. Om te bepalen op welke punten we kunnen verbeteren, verzamelen we informatie op grond van uw medische gegevens. Daarnaast gebruiken we uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Uw privacy is gewaarborgd omdat uw gegevens worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering en/of wetenschappelijk onderzoek, vertel dit dan aan uw behandelend arts. Doet u persoonlijk mee aan wetenschappelijk onderzoek? Dan vragen wij altijd uw toestemming.

  Medisch personeel opleiden

  Als lid van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) is het opleiden van medisch personeel is één van de kerntaken van het Deventer Ziekenhuis. Daarom kunnen onder andere co-assistenten, leerlingverpleegkundigen en -operatieassistenten toegang hebben tot uw medische gegevens. Maar alleen als dat in het kader van hun opleiding noodzakelijk is. Voor hun gelden dezelfde geheimhoudingsregels als voor gediplomeerde zorgverleners.

 • We hebben persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. Dus persoonsgegevens van onze patiënten, maar ook van de huisartsen van onze patiënten en andere zorgverleners buiten het Deventer Ziekenhuis die bij een behandeling betrokken zijn (geweest). En de persoonsgegevens van de contactpersonen en (wettelijk) vertegenwoordigers van onze patiënten.

 • Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

  Personalia- en identificatiegegevens

  • Uw naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, patiëntnummer, e-mailadres, uw huisarts, uw tandarts, uw apotheek, enz.;
  • Namen van contactpersonen (anders dan de patiënt zelf) en eventuele (wettelijke) vertegenwoordigers;
  • BSN nummer;
  • Identiteitsbewijsnummer;
  • Pasfoto.

  Waarvoor gebruiken we ze?
  Als u patiënt wordt of bent, moeten we van de wet uw identiteit vaststellen (Identificatie- en Vergewisplicht). Daarvoor scannen we bij ieder bezoek aan het Deventer Ziekenhuis uw identiteitsbewijs. Zo kan de Toezichthouder zien dat we u geïdentificeerd hebben

  • Uw identiteitsgegevens zijn nodig om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld wanneer we onderzoek uitbesteden aan een extern laboratorium;
  • Bij communicatie/verslaglegging over u met andere zorgverleners moeten we van de wet uw BSN gebruiken;
  • Bij het declareren van onze zorgkosten aan uw ziektekostenverzekeraar moeten we van de wet uw BSN gebruiken;
  • Het sturen van een afspraakherinnering met de post of via uw mailadres of uw telefoonnummer;
  • Als iemand anders namens u optreedt en informatie over u van ons krijgt, willen we wel zeker weten dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dus leggen we vast wie u mag vertegenwoordigen.

  Zorggegevens

  • Dit zijn persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op uw lichamelijke of uw geestelijke gesteldheid. Deze gegevens zijn verzameld door een zorgverlener in het kader van zijn of haar beroepsuitoefening.
  • Het gaat daarbij om correspondentie en verslaglegging over en van onderzoeken, uitslagen, behandelingen, operaties, opnames en spreekuurbezoeken die geregistreerd zijn in uw medisch dossier (MijnDZ).

  Waarvoor gebruiken we ze?
  Om u optimaal te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat uw arts uw ziektegeschiedenis en huidige gezondheidstoestand kent en weet welke ziekten en aandoeningen u in het verleden heeft gehad. Ook uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de onderzoeken en behandelingen die u ondergaat.

  Goed om te weten
  Uw medische gegevens worden alleen elektronisch uitgewisseld met andere zorgverleners als u daar toestemming voor heeft gegeven. Uitzondering: bij een verwijzing naar een andere zorgverlener wordt uw toestemming verondersteld.

  Uw gebruik van onze website - Cookie Statement
  Voor het Deventer Ziekenhuis is bescherming van persoonlijke gegevens van patiënten, bezoekers, medewerkers en anderen zeer belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor bescherming van de privacy van gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens van webgebruikers altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyregels worden behandeld. Hiervoor handelen we conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle overige (privacy) wetgeving.

  Gebruik van cookies
  De website van het Deventer Ziekenhuis bevat cookies, kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan. We gebruiken cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Denk aan paginabezoek, locatie en gebruikte zoekmachine. Deze webstatistieken zijn niet tot een persoon herleidbaar. Deze anonieme webstatistieken gebruiken we om de prestaties van onze website verder te verbeteren, zoals het makkelijker vinden van informatie die u zoekt. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid

  Hyperlinks
  Op onze website www.dz.nl staan links naar sites van andere organisaties, bijvoorbeeld patiëntenverenigingen. We dragen geen verantwoordelijkheid voor hoe deze omgaan met uw gegevens.

  Verwerking van gegevens
  Het Deventer Ziekenhuis legt in het kader van onze online dienstverlening informatie vast op de website. Dat doen we bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een vragenlijst of een aanmeldformulier. Hiervoor vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Hoe gaan wij hiermee om?

  • Deze gegevens gebruiken we alleen om uw identiteit vast te stellen, bijvoorbeeld als u zich online opgeeft voor een evenement van ons ziekenhuis;
  • We behandelen deze gegevens altijd zorgvuldig en vertrouwelijk;
  • We gebruiken alleen gegevens die u actief achterlaat, bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier;
  • We verstrekken deze gegevens nooit aan derden, tenzij we daartoe zijn verplicht op grond van de wet;
  • Bij elk formulier of elke vragenlijst op www.dz.nl geven we aan waarvoor wij de gegevens gebruiken. We gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

  Online veiligheid
  We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en onrechtmatige verwerking te voorkomen. Mensen die namens ons ziekenhuis toegang hebben tot opgeslagen persoonsgegevens verplichten zich tot geheimhouding.

  Google Analytics
  Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken maken we gebruik van Google Analytics. Het is niet mogelijk om gegevens tot personen te herleiden omdat gegevens die worden vastgelegd, worden geanonimiseerd. Zo is uw IP-adres bijvoorbeeld niet te herleiden. Daarom kunnen Google en het Deventer Ziekenhuis nooit gegevens tot personen herleiden. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier. https://policies.google.com/pr...

  Youtube
  We maken graag gebruik van Youtube om via onze website filmpjes te delen. Denk aan algemene video’s over het Deventer Ziekenhuisziekenhuis, maar ook aan filmpjes over onderzoeken en behandelingen. Youtube, onderdeel van Google, plaatst cookies om video's via onze website af te spelen. Dat doen ze onder meer om te registreren hoe vaak een filmpje wordt bekeken. Er worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Meer informatie over het privacybeleid van Youtube vindt u hier. https://support.google.com/you...

  Bezoekersstatistieken
  Het Deventer Ziekenhuis houdt algemene gegevens bij over het bezoek aan www.dz.nl. Dat doen we onder meer om te zien welke pagina’s bezocht worden. Ook surfgedrag en gebruik van zoekmachines houden we bij. Dit is niet herleidbaar tot personen en doen we alleen om onze online dienstverlening verder te verbeteren.

  Tracking pixels
  Het Deventer Ziekenhuis plaatst geen zogenaamde tracking pixels en laat ze ook niet door anderen plaatsen. Dit zijn minuscuul kleine, onzichtbare afbeeldingen (zo groot als een pixel). Ze worden gebruikt om webgebruikers, vaak zonder dat deze dat weten, te volgen en via andere online kanalen advertenties aan te kunnen bieden.

  Cookies uitzetten/verwijderen
  U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. Ook kunt u ervoor kiezen om op de hoogte te worden gebracht als een cookie wordt geplaatst. Natuurlijk kunt u cookies ook weigeren. Wilt u weten hoe dit moet? Raadpleeg dan de handleiding van uw webbrowser (s). Als u kiest om cookies te weigeren, dan kan het voorkomen dat u bepaalde (onder) delen van onze website niet kunt gebruiken.

  Uw reacties op en over het Deventer Ziekenhuis op social media
  Als u ingelogd bent bij Facebook, Twitter of LinkedIn kunnen deze social media een cookie plaatsen. Dat is nodig voor het liken van een bericht, plaatsen van een post of update van uw status. Denk aan het delen van een nieuwsbericht via onze site. Deze worden alleen geplaatst als u www.dz.nl bezoekt en uw social media accounts opent. Via Facebook, Twitter of LinkedIn vindt u meer informatie over het privacybeleid van deze organisaties.

  Denk aan dit soort gegevens.

  • Berichten over het Deventer Ziekenhuis die voor iedereen toegankelijk zijn en die u post op social media waar wij ook actief zijn;
  • Uw chatgegevens met ons webcareteam via social media (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Instagram);
  • Uw persoonlijke gegevens die u heeft opgenomen in uw openbare social media account(s). Denk hierbij aan uw naam, adres en contactgegevens.

  Waarvoor gebruiken we ze?
  Wij zijn actief op social media zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram en Youtube. Daar delen we informatie over het Deventer Ziekenhuis met iedereen die daarin geïnteresseerd is;

  Ons webcareteam volgt de berichten die voor iedereen toegankelijk zijn op het internet die over het Deventer Ziekenhuis gaan en beantwoordt berichten die aan het Deventer Ziekenhuis zijn gericht.

 • In principe delen we uw gegevens niet met anderen zonder uw toestemming. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Bijvoorbeeld met andere zorgverleners omdat zij uw behandeling samen met ons uitvoeren of als zij uw zorg van ons gaan overnemen. Met politie, justitie en toezichthouders in de gezondheidszorg in geval zij op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Ook in het kader van kwaliteitsonderzoek verstrekken we gegevens aan verschillende landelijke kwaliteits-registraties om de kwaliteit van onze zorg te kunnen vergelijken met die in andere ziekenhuizen. Daarvoor gelden strenge regels zodat dergelijke gegevens nimmer direct herleidbaar zijn tot u als patiënt.

  Hieronder ziet u met wie we persoonsgegevens verder nog kunnen delen:

  Andere zorgverleners(instellingen) en organisaties
  Binnen en buiten Het Deventer Ziekenhuis worden gegevens die op u betrekking hebben zo nodig aan de volgende personen, afdelingen of instellingen verstrekt:

  • Uw huisarts / specialist ouderengeneeskunde;
  • Overige zorgverleners die bij de directe hulpverlening betrokken zijn;
  • Financiële administratie;
  • Uw zorgverzekeraar zodat wij de kosten van uw behandeling en medicatie rechtstreeks kunnen declareren;
  • Leveranciers van medicatie, medische hulpmiddelen of implantaten;
  • Het Landelijk Schakelpunt. Hier kunnen al uw zorgverleners medische informatie over u raadplegen in elkaars systemen. Dat is alleen toegestaan wanneer het noodzakelijk is voor uw behandeling en als u daarvoor toestemming heeft gegeven via www.dz.nl/MijnDZ Deze link wordt geopend in een nieuw venster;
  • Aan derden, als we daartoe verplicht worden op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

  De overheid
  Nederlandse overheidsorganisaties hebben uw persoonsgegevens nodig voor hun taken. Veel van deze taken zijn vastgelegd in aparte wetten. Daarom geven we sommige persoonsgegevens door aan de overheid:

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd;
  • GGD in de functie van gemeentelijk lijkschouwer bij verdenking niet natuurlijke dood;
  • GGD melding infectieziekten, volgens Infectieziektewet;
  • Gemeente bij overlijden, de Wet op Lijkbezorging;
  • Zorgverzekeraars in kader van controles volgens de Zorgverzekeringswet.

  Leveranciers/dienstverleners die voor Het Deventer Ziekenhuis werken
  We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten en verwerkersovereenkomsten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

  • Het op maat maken van prothesen of implantaten;
  • Het ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT-systemen, medische apparatuur en software(applicaties);
  • Het doen van patiënttevredenheidsonderzoek.

  Organisaties in landen met andere privacywetgeving
  De bescherming van persoonsgegevens is helaas niet in alle landen hetzelfde geregeld. Vanuit Nederland mogen we daarom alleen persoonsgegevens doorgeven aan partijen in een land dat voldoende bescherming biedt. Alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EU landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) bieden voldoende bescherming. Als het gaat om een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan houden we ons aan de regels die daarvoor zijn afgesproken.

 • Op grond van de WGBO is het Deventer Ziekenhuis verplicht om uw medische gegevens voor een periode van tenminste 20 jaar te bewaren. . De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier. Voor kinderen gaat de bewaartermijn in vanaf 18 jaar.

 • Uw rechten als patiënt wat betreft uw gegevens zijn vastgelegd in de AVG maar ook in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Deze rechten zijn:

  • Recht op informatie
   U heeft recht om geïnformeerd te worden over welke gegevens over u verzameld worden en waarom. Hiervoor dient o.a. deze privacyverklaring.

  • Inzagerecht
   U heeft het recht om inzage te hebben in de gegevens die wij over u hebben verzameld.. Dat kan online via het digitale patiëntenportaal MijnDZ, waar u een deel van uw medisch dossier kunt inzien. Onderzoeken van de afdeling Radiologie (zoals een echo, CT of MRI-scan) kunt u alleen de verslagen lezen, geen beeldmateriaal zoals foto’s of filmpjes.) Wilt u een volledige kopie van uw medisch dossier ontvangen, dan kunt u daarvoor dit formulier invullen. U hoeft hier geen reden voor op te geven hoewel dit wel kan helpen om uw verzoek zo correct mogelijk af te handelen.

  • Correctierecht en Recht op aanvulling
   Wanneer de feitelijke gegevens onjuist zijn, dan kunt u verzoeken deze te laten corrigeren door dit formulier in te vullen op onze website . U kunt uw gegevens ook zelf wijzigen in MijnDZ of doorgeven aan de medewerker van de receptie. U kunt meningen en diagnoses van artsen en zorgverleners niet laten veranderen. Mocht u toch een andere mening hebben over datgene wat geregistreerd is in uw medisch dossier, dan kunt u een verklaring laten toevoegen aan uw dossier waarin u uw zienswijze omschrijft. U kunt hiervoor dit formulier invullen op onze website.

  • Recht op digitale overdracht
   U heeft het recht om uw gegevens (digitaal) over te laten dragen naar een andere organisatie indien u dit wenst. Dit kunt dit doen door dit formulier in te vullen op onze website. Het recht op digitale gegevensoverdracht geldt alleen wanneer het gaat om verwerkingen die wij doen met uw toestemming of vanwege een overeenkomst. Ook is dit recht alleen geldig voor de gegevens die wij in digitale vorm verwerken.

  • Recht op vergetelheid
   U heeft het recht om (een deel van) uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt hiervoor dit formulier invullen op onze website . Dit is echter alleen van toepassing wanneer:
   • de verwerking onrechtmatig is;
   • u uw toestemming intrekt;
   • uw gegevens niet meer noodzakelijk¹ zijn.

  ¹) Zo moet het Deventer Ziekenhuis bepaalde gegevens bewaren voor de financiële verantwoording en/of te voldoen aan wet- en regelgeving. In sommige gevallen kan iemand anders dan uzelf er belang bij hebben dat uw gegevens bewaard blijven, bijvoorbeeld als u een erfelijke ziekte heeft.

  Omdat het vernietigen van gegevens gevolgen kan hebben voor verdere behandeling, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op om dit verder met u te bespreken.

  • Recht op beperking van de verwerking
   Indien uw gegevens incorrect of niet meer nodig zijn, heeft u het recht om een beperking van de verwerking te eisen. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking kan er een beperking worden uitgevoerd door uw gegevens te ‘bevriezen’.

  • Recht om bezwaar te maken
   Indien er geen gerechtvaardigde reden is voor de verwerking van uw gegevens heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. U kunt hiervoor dit formulier invullen op onze website.

  Ieder verzoek om gebruik te maken van een privacyrecht wordt individueel beoordeeld. Er kunnen namelijk omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat wij een verzoek niet kunnen of mogen uitvoeren. Indien dit het geval is, wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd met een duidelijke argumentatie.

  Bij alle vragen en verzoeken zal het Deventer Ziekenhuis vragen om een identificatiebewijs. Dit kan zowel persoonlijk als via een kopie. Dit kopie wordt alleen gebruikt om uw identiteit vast te stellen en zal na afhandeling van uw verzoek worden vernietigd. Uw verzoek zal binnen één maand worden beantwoord. Wanneer het een verzoek om vernietiging betreft, kan deze termijn worden verlengd met 2 maanden.

 • We zorgen voor goede beveiliging
  Het Deventer Ziekenhuis waarborgt de veiligheid van uw persoonsgegevens. Dit doen wij door het nemen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Zo wordt de toegang tot uw persoonsgegevens bepaald door autorisaties en worden inzages door medewerkers gelogd en gecontroleerd, In 2016 hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die erop toeziet dat wij ons aan de AVG houden. Gaat er een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en melden we aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan u als dat nodig is.

  Voor algemene vragen over de verwerking van uw gegevens door het Deventer Ziekenhuis en uw privacyrechten, kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming, telefoon (0570) 53 61 86 of e-mail: fg@dz.nl.

  We hebben een beroepsgeheim, beroepscode of een geheimhoudingsplicht
  Zorgverleners en medewerkers van het Deventer Ziekenhuis zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Voor hen geldt, zoals al eerder aangegeven, een beroepsgeheim, beroepscode of een geheimhoudingplicht. Bovendien heeft het Deventer Ziekenhuis gedragscodes, procedures en beveiligingsrichtlijnen opgesteld waaraan iedereen die in het Deventer Ziekenhuis werkt zich dient te houden. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u aan ons toevertrouwt. En alleen bevoegde medewerkers waarmee u een behandelrelatie heeft, of daar indirect bij zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien en verwerken. Indirect betrokken zijn bijvoorbeeld medewerkers van de financiële zorgadministratie, beheerders van het medisch dossier of medisch secretaresses.

  Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) naleven.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of wij de rechten van patiënten goed naleven en of wij de NEN informatiebeveiligingsnormen naleven, die van invloed zijn op veilige zorgverlening.

  Hoe gaan we om met een datalek?
  Hoewel het Deventer Ziekenhuis er alles aan doet om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, blijft altijd de kans aanwezig dat dit onverhoopt toch gebeurt. We spreken dan van een datalek. Het Deventer Ziekenhuis moet een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit hoeft overigens alleen als het datalek leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Is dit het geval, dan zal het Deventer Ziekenhuis u hierover informeren. Als u zelf constateert of vermoedt dat uw gegevens zijn gelekt, dan kunt u dit melden bij de Functionaris Gegevensbescherming (fg@dz.nl of telefoon (0570) -53 61 86).

  Wat kan ik doen als mijn privacy is geschonden?

  Wanneer u vindt dat uw privacy in of door het Deventer Ziekenhuis is geschonden, dan kunt u uw klacht het beste eerst met uw behandelaar of hoofd van de afdeling bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Klachtenfunctionaris van het Deventer Ziekenhuis, telefoon (0570) 53 63 99 of email: klachtenfunctionaris@dz.nl. Informatie over de klachtenregeling vindt u op de website van het Deventer Ziekenhuis.
  U mag ook direct een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming van het Deventer Ziekenhuis of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegeven is de toezichthouder binnen Nederland ten aanzien van de privacywetgeving

 • Medische gegevens zijn de meest intieme en vertrouwelijke gegevens die u bezit. U kunt én mag ervan uitgaan dat wij die gegevens niet zomaar delen. U moet daar toestemming voor geven. Per dag verwerken wij gegevens van duizenden patiënten. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op uw gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.

  We luisteren naar onze patiënten
  Binnen Het Deventer Ziekenhuis wegen we alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Binnen Het Deventer Ziekenhuis hebben we een aantal extra afspraken gemaakt:

  • We registreren alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de te leveren behandeling en zorg.
  • We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken.
  • We geven uw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen of als u zelf toestemming heeft gegeven.
  • We breiden onze patiëntengegevens alleen uit met informatie van buiten het Deventer Ziekenhuis als die afkomstig is uit legale en betrouwbare bronnen.
  • We passen ons privacybeleid regelmatig aan.

  Ons privacybeleid is daarom nooit helemaal klaar. We blijven over dit onderwerp in gesprek met onze patiënten, toezichthouders en patiëntenorganisaties om ons beleid actueel te houden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Controleer daarom met enige regelmaat deze pagina voor de laatste versie van de privacyverklaring.

Melding maken van een kwetsbaarheid

Het Deventer Ziekenhuis hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden. Lees hier meer.

Vragen? Meer informatie?

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging van uw gegevens, verwijzen wij u naar de www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij het Deventer Ziekenhuis kunt u contact opnemen met onze Functionaris Fegevensbescherming, tel.: (0570) 53 61 86 of e-mail: fg@dz.nl. Deze houdt (onafhankelijk) toezicht op naleving van de privacywetgeving, ook online.