Menu

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bekijkt met u de mogelijkheden om iets aan uw klacht te doen. Doorgaans probeert zij door bemiddeling uw klacht op te lossen. Ook kan zij aanbevelingen doen aan de organisatie om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van zorg te vergroten.

Klachtenfunctionaris inschakelen

Wanneer schakelt u de klachtenfunctionaris in?

  • Als het niet lukt zelf de klacht met uw zorgverlener of het hoofd van de afdeling te bespreken;
  • Als het gesprek met de zorgverlener niet naar tevredenheid is verlopen;
  • Als u het moeilijk vindt de klacht zelf met de zorgverlener of het hoofd van de afdeling te bespreken.

Over de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bekijk met u de mogelijkheden om iets aan uw klacht te doen. Doorgaans probeert zij door bemiddeling uw klacht op te lossen. Ook kan zij aanbevelingen doen aan de organisatie om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van zorg te vergroten.

De klachtenfunctionaris ...

  • Heeft een open en onafhankelijke opstelling;
  • Spreekt geen oordeel uit over de inhoud van de klacht;
  • Begeleidt het proces van bemiddeling; is geen woordvoerder;
  • Bijdragen aan of bevorderen van het herstel van de relatie en het vertrouwen;
  • Gaat uit van de eigen zeggenschap en mondigheid van zowel de patiënt als de zorgverlener;
  • Respecteert de wensen en doelen van de patiënt en de zorgverlener;
  • Respecteert de privacy van de betrokkenen.