Menu
Patiënt

Over onze physician assistants

In het Deventer Ziekenhuis werken ook physician assistants (ook wel PA's). Dit zijn verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald ziektebeeld of in een bepaalde behandeling.

Over de physician assistants in ons ziekenhuis

In het Deventer Ziekenhuis werken ook physician assistants (ook wel PA's). Dit zijn verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald ziektebeeld of in een bepaalde behandeling. Ze verrichten onder meer medische handelingen, draaien zelfstandig spreekuur en voeren soms ook zelfstandig (kleine) operaties uit. In de praktijk neemt de physician assistant bepaalde taken over van de medisch specialist. Sinds 1 januari 2012 hebben verpleegkundig specialisten en physician assistants de bevoegdheid om bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven.

U kunt onze PA’s tegenkomen tijdens een spreekuur of op een verpleegafdeling. Physician assistants werken nauw samen met en onder supervisie van een medisch specialist. Het verschil tussen een verpleegkundig specialist en een physician assistant is dat de eerste altijd een verpleegkundige achtergrond heeft. Bij een physician assistant hoeft dit niet zo te zijn.

Kijk ook naar de korte film met meer informatie over de functie van physician assistant en verpleegkundig specialist.