Menu

Melding maken van een kwetsbaarheid

Het Deventer Ziekenhuis hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Op deze manier kan Deventer Ziekenhuis beschermende maatregelen treffen.

Kwetsbaarheid melden

U meldt uw bevindingen bij Stichting Z-CERT door een e-mail te sturen naar cvd@z-cert.nl. U kunt daarbij gebruik maken van de PGP-sleutel. Stichting Z-CERT is de organisatie die voor Deventer Ziekenhuis de Coordinated Vulnerability Disclosure meldingen afhandelt. Zij werken samen met u als melder en met Deventer Ziekenhuis om te zorgen dat uw melding wordt opgepakt.

Niet in de scope

Z-CERT neemt geen triviale kwetsbaarheden of securityissues die niet misbruikt kunnen worden in behandeling. Op Z-CERT staan een lijst van bekende kwetsbaarheden en securityissues die buiten de regeling vallen. Dit houdt niet dat ze niet opgelost worden. Bij het CVD-proces gaat het om melden van zaken waar direct misbruik van gemaakt kan worden. Lijst die het Z-CERT hanteert.

Wat doen wij met uw melding?

  • Deventer Ziekenhuis en Z-CERT behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van Z-CERT en binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie op uw melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als melder van het probleem houdt Z-CERT u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zal Deventer Ziekenhuis, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
  • Als dank voor uw hulp biedt Z-CERT een beloning aan, afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning variëren.
Ik wil een melding maken