Menu
Afdelingen

Intensive Care

Op de IC worden patiënten behandeld en verzorgd die ernstig ziek zijn of om een andere reden intensieve of complexe zorg nodig hebben. Een deel van de patiënten op de IC wordt gedurende korte of langere tijd geholpen met de ademhaling (beademing).

De eerste contactpersoon kan naar de IC bellen voor informatie over zijn/haar familielid/naaste. Dit kan het beste tussen 7.00-7.30 uur, tussen 14.30-15.00 uur en tussen 22.00-22.30 uur. U krijgt dan informatie van de verpleegkundige die de voorgaande uren voor uw familielid/naaste heeft gezorgd. In geval van drukte is het niet altijd mogelijk om u direct telefonisch te woord te staan. Wij vragen u dan op een later tijdstip terug te bellen.

Contact

(0570) 53 53 45

Bezoektijden

10.00 - 10.30 uur
14.00 - 21.00 uur

Bezoekregeling

De verpleegkundige overlegt met u wat het beste is voor uw famielid/naaste. Zij kan u bijvoorbeeld verzoeken om met niet teveel mensen tegelijk te komen of om het bezoek niet te lang te maken.

Meer informatie

Overplaatsing ander ziekenhuis

Soms worden patiënten, vanwege de specifieke expertise overgeplaatst naar bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis. Ook als gevolg van plaatsgebrek kan het nodig zijn. Dit gebeurt alleen als goede behandeling daar gewaarborgd is. Dit zal altijd met u besproken worden.

Orgaan- en weefseldonatie

Wij zijn ons ervan bewust dat als een patiënt komt overlijden en zeker als dit onverwachts gebeurt, dit een ingrijpende en emotioneel zware gebeurtenis is. Dit maakt het vaak moeilijk om het onderwerp orgaan- en weefseldonatie te bespreken. Als een patiënt komt te overlijden, onderzoekt de arts of organen en/of weefsels geschikt zijn voor donatie. Is dit het geval, dan raadpleegt de arts het Donorregister. Met de uitslag gaat de arts in gesprek met de naasten.

Lees meer