Menu
Afdelingen

Intensive Care

Op de IC worden patiënten behandeld en verzorgd die ernstig ziek zijn of om een andere reden intensieve of complexe zorg nodig hebben. Een deel van de patiënten op de IC wordt gedurende korte of langere tijd geholpen met de ademhaling (beademing).

De eerste contactpersoon kan naar de IC bellen voor informatie over zijn/haar familielid/naaste. Dit kan het beste tussen 7.00-7.30 uur, tussen 14.30-15.00 uur en tussen 22.00-22.30 uur. U krijgt dan informatie van de verpleegkundige die de voorgaande uren voor uw familielid/naaste heeft gezorgd. In geval van drukte is het niet altijd mogelijk om u direct telefonisch te woord te staan. Wij vragen u dan op een later tijdstip terug te bellen.

Bezoektijden

13.30 - 15.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Overplaatsing ander ziekenhuis

Het DZ en ook de IC werkt nauw samen met andere ziekenhuizen in de regio. Soms worden patiënten, vanwege de specifieke expertise elders, overgeplaatst naar bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis. Ook als gevolg van plaatsgebrek kan het nodig zijn. Dit gebeurt alleen als goede behandeling daar gewaarborgd is. Dit zal altijd met u besproken worden.