Menu
Intensive Care

Onze zorg

Aan de hand van een voorbeeld wordt duidelijk gemaakt uit welke onderdelen de behandeling op de IC kan bestaan en hoe deze met elkaar samenhangen.

Een behandeling op de Intensive Care

Voorbeeld

Een patiënt wordt via de Spoedeisende Hulp opgenomen met een ernstige longontsteking. Door de longontsteking lukt het niet meer goed om zelfstandig te ademen en is opname op de IC noodzakelijk. Om te kunnen beademen moet een buisje in de luchtpijp worden geplaatst (dit heet intubatie) en voor het plaatsen van het beademingsbuisje is het nodig dat de patiënt onder narcose wordt gebracht. Daarna zal het nog enige tijd nodig zijn om slaapmiddelen toe te dienen. Door de combinatie van de longontsteking en de toediening van slaapmiddelen heeft de patiënt vaak een verlaagde bloeddruk, waarvoor soms bloeddrukverhogende medicijnen nodig zijn. Deze mogen alleen worden toegediend via een infuus in een grote ader (ook wel centrale lijn genoemd). Dit infuus moet door een arts worden ingebracht onder steriele omstandigheden. Om de bloeddruk goed te kunnen vervolgen wordt ook een infuus in een slagader geplaatst. Uit deze arterielijn kan regelmatig bloed worden afgenomen om onder andere te beoordelen of de beademing moet worden bijgesteld.

Naast bloed is het vaak ook nodig om ander materiaal te onderzoeken, bijvoorbeeld slijm uit de longen (sputum) of vocht rondom de longen. Tegen de longontsteking worden antibiotica toegediend en er worden af en toe röntgenfoto’s gemaakt.

Verder is het zo dat patiënten met een beademingsbuisje niet zelfstandig kunnen eten en om die reden een maagsonde krijgen voor kunstmatige voeding. Daarnaast hebben vrijwel alle beademde patiënten een blaaskatheter om de urineproductie per uur goed te kunnen meten.

IC-zorg

Uit het bovenstaande blijkt dat er nogal wat komt kijken bij een behandeling op de IC. Een behandeling (beademing) brengt een heel aantal andere (be)handelingen met zich mee. Zo moet de patiënt allerlei infusen, slangetjes en zo nodig ook een beademingsbuisje krijgen om de behandeling veilig te kunnen toepassen. Daarnaast is er frequent onderzoek nodig (bloedonderzoek, foto’s van hart en longen, kweken) en worden allerlei medicijnen toegediend. Het één wel doen en iets anders laten is maar beperkt mogelijk en daarom willen we een aantal onderdelen van de behandeling, die wat ons betreft horen bij standaard goede IC-zorg, nader toelichten.