Menu
Over ons

MIJN DZ portaal

MIJN DZ is een beveiligde website waarmee patiënten overzichtelijk 24 uur per dag, zeven dagen per week, hun medische gegevens in kunnen zien. De interesse ervoor groeit snel.

Gebruikers zijn zeer positief

In het MIJN DZ portaal kunnen ook vooraf gegevens worden ingevuld en kunnen patiënten zelf afspraken maken. De labwaarden nog eens terugzien of de gespreksnotities van de arts nog eens teruglezen, is met één klik mogelijk. Het systeem is nu een aantal maanden actief en de eerste reacties van gebruikers zijn zeer positief. Dat blijkt uit zowel een panelgesprek als een uitgebreide enquête onder gebruikers. Uit de reacties van de 628 respondenten bleek onder meer dat ouderen wel degelijk goed met de computer overweg kunnen. Meer dan de helft van de mensen die reageerden, was tussen de 50 en 70 jaar.

Vertraging lijkt prima

Het ziekenhuis laat patiënten via DigiD en sms-verificatie inloggen op MIJN DZ. Ruim 95 procent zegt dat het verkrijgen van online toegang eenvoudig is. Hoog gewaardeerd op MIJN DZ wordt de brief die de medisch specialist naar de huisarts stuurt. Maar ook is er veel interesse voor laboratoriumuitslagen, medicatie en uitslagen van pathologie, microbiologie en radiologie. Het gros van de respondenten vindt het geen probleem dat men 7 werkdagen moet wachten voordat alle gegevens beschikbaar zijn. Dat doet het ziekenhuis bewust omdat artsen eerst zelf een toelichting willen geven, zodat soms complexe uitslagen niet verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd door de patiënt zelf. Slechts een kwart van de ondervraagden vindt dat gegevens te langzaam beschikbaar komen. Uiteindelijk vindt zeventig procent van de patiënten dat het digitale dossier MIJN DZ bijdraagt aan behoud van zelfstandigheid in het ziekteproces.

Extra werk?

Het zelf kunnen maken van aantekeningen in het dossier – bijvoorbeeld om vragen voor de volgende afspraak te noteren, of bij te houden hoe het met de patiënt gaat – zou zeer worden gewaardeerd door de ondervraagden. Deze functie is nu nog niet beschikbaar, maar in de nabije toekomst wel.