Menu
Intensive Care

Langdurig verblijf

Hieronder leest u wat tot standaard of veel voorkomende onderdelen van IC behandeling behoren.

Langer dan 7 dagen

Als uw familielid of naaste langdurig (langer dan 7 dagen) op de IC verblijft, wordt er een protocol in gang gezet door de verpleegkundige. Dit noemen we het langliggersprotocol en het omvat een aantal belangrijke zaken zoals:

  • Wekelijks een groot multidisciplinair overleg (MDO). Hierbij zijn alle bij de behandeling van de patiënt betrokken disciplines aanwezig.
  • Wekelijks een gesprek met een arts en verpleegkundige om met u te bespreken hoe de stand van zaken is rond de behandeling van de patiënt. De verpleegkundige maakt hiervoor een afspraak met de 1e contactpersoon en evalueert hoe de communicatie met artsen en verpleegkundigen wordt ervaren.
  • Een dagindeling met afspraken over de verzorging, fysiotherapie, het mobiliseren , bezoek en andere activiteiten (b.v. gebruik van radio en televisie). Iedere verpleegkundige probeert zich zoveel mogelijk aan dit programma te houden en dat geeft de patiënt regelmaat en houvast.

Als uw familielid/naaste korter op de IC ligt, maar u heeft wel behoefte aan een gesprek met de intensivist, meldt u zich dan bij de verpleegkundige.