Menu
Intensive Care

Deelname wetenschappelijk onderzoek

Ook op de IC vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. De bevindingen van wetenschappelijk onderzoek zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de geneeskunde.

U kunt gevraagd worden

U als patiënt of uw wettelijke vertegenwoordiger kan gevraagd worden aan een onderzoek mee te werken. U krijgt in dat geval aanvullend schriftelijke informatie over het doel van het onderzoek en consequenties voor de patiënt bij deelname aan het onderzoek. Elk onderzoek is van tevoren goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie en wordt uitvoerig besproken alvorens om medewerking wordt gevraagd. Natuurlijk staat het u vrij om zonder opgaaf van redenen van medewerking af te zien. Voor uw behandeling heeft dat geen enkel gevolg. Medewerkers die het wetenschappelijk onderzoek uitvoeren zullen u graag verder informeren en vragen over het onderzoek beantwoorden. Als u meewerkt worden uw gegevens geanonimiseerd, ze zijn dan niet meer herleidbaar tot een bepaalde persoon.