Menu

Medische microbiologie (voor verwijzers)

Het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) doet onderzoek naar veroorzakers van infecties, zoals bacteriën, schimmels, virussen of parasieten. Er wordt onderzoek gedaan naar bloed, urine of ontlasting van patiënten om zo te voorkomen dat infecties zich kunnen ontwikkelen en verspreiden.

Het LMMI heeft een belangrijke onderzoekende en adviserende rol. Zo adviseren ze huisartsen en specialisten bij behandelingen met bijvoorbeeld antibiotica. Ook is het nauw betrokken bij het opstellen van protocollen om verspreiding van bacteriële verwekkers te voorkomen.

Wat doet het LMMI?

Op het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) wordt, onder eindverantwoordelijkheid van een arts-microbioloog, in patiëntenmateriaal zoals bijvoorbeeld urine, bloed of ontlasting, onderzoek gedaan naar de veroorzakers van infecties: allerlei soorten bacteriën, virussen, parasieten, gisten en schimmels.

Daarnaast worden de aanvragers: huisartsen en specialisten, waar nodig, geadviseerd over de diagnostiek en behandeling van infecties met bijvoorbeeld antibiotica. Daartoe is onder meer een Diagnostisch Vademecum en een Antibiotica Formularium opgesteld. Om te voorkomen dat bepaalde infecties zich verspreiden naar andere patiënten en/of medewerkers, zijn door de deskundigen infectiepreventie allerlei protocollen opgesteld. Het vóórkomen van veel bacteriële verwekkers, vooral die ongevoelig zijn voor veel antibiotica, wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Ten behoeve van de openbare gezondheidszorg werkt het LMMI nauw samen met de GGD IJsselland. Ook verzorgt het LMMI onderwijs binnen en buiten het Deventer Ziekenhuis en verricht het zelf wetenschappelijk onderzoek of ondersteunt dat van andere afdelingen in het Deventer Ziekenhuis.

In oktober 2015 is het Laboratorium ISO 15189 geaccrediteerd.