Menu
Afdelingen

Laboratoria


Als je ziek bent, is het belangrijk dat de juiste diagnose wordt gesteld. Onderzoek dat wordt gedaan in laboratoria helpt hierbij. Het Deventer Ziekenhuis beschikt over vijf laboratoria die specialisten en huisartsen in de regio ondersteunen bij hun werk.

Het laboratorium voor klinische chemie (KCL) doet onderzoek in lichaamssappen als bloed en urine, bijvoorbeeld bij een vermoeden van bloedarmoede of een urineweginfectie. Het laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie (KFTL) doet onderzoek naar lichaamsvreemd materiaal als medicijnen, alcohol en drugs. Het laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) screent op zaken die infecties veroorzaken, zoals schimmels, bacterieën en virussen. Het laboratorium voor Klinische Pathologie (KP) doet onderzoek in cellen en verwijderde weefsels, zoals in tumoren, om bijvoorbeeld te bepalen welk type kanker iemand heeft. Het fertiliteitslaboratorium doet onder meer onderzoek in zaadcellen, het baarmoederslijmvlies en bewerkt sperma voor inseminatie.

Contact

0570-535353

Openingstijden

Afhankelijk van de afdeling