Menu
Afdelingen

Laboratoria


Als je ziek bent, is het belangrijk dat de juiste diagnose wordt gesteld. Onderzoek dat wordt gedaan in laboratoria helpt hierbij. Ons ziekenhuis heeft vijf laboratoria die specialisten en huisartsen in de regio ondersteunen bij hun werk.

Ons Klinisch Chemisch Laboratorium doet onderzoek in lichaamssappen als bloed en urine. Het laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie doet onderzoek naar lichaamsvreemd materiaal als medicijnen, alcohol en drugs. Het laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie screent op zaken die infecties veroorzaken, zoals schimmels, bacterieën en virussen. Het laboratorium voor Klinische Pathologie doet onderzoek in cellen en verwijderde weefsels, zoals in tumoren. Het fertiliteitslaboratorium doet onder meer onderzoek in zaadcellen, het baarmoederslijmvlies en bewerkt sperma voor inseminatie.

Contact

(0570) 535353

Openingstijden

Afhankelijk van de afdeling