Menu

Darmsparende endoscopische behandelingen

Darmsparende endoscopische behandelingen is als expertisegebied opgenomen in het topklinische STZ-register. Dat betekent dat we hoge expertise op dat terrein hebben.

Nauwe samenwerking

Het betreft een nauwe samenwerking tussen de MDL-artsen en de GI-chirurgen van het Deventer Ziekenhuis. De functie is erop gericht om de dikke darm intact te laten door de problemen endoscopisch op te lossen. Specifiek gaat het om de volgende behandelingen.

  1. plaatsing van colonstent; dit voorkomt een spoedoperatie met hoge sterfte en groot risico op een stoma
  2. endoscopische submucosale dissectie; ter voorkoming van een chirurgische resectie van de dikke darm
  3. endoscopische percutane coecostomie en rectaal spoelsysteem; om een subtotale colectomie te voorkomen

Het betreft de volgende patiëntencategorieën:

1. patiënten met obstructief coloncarcinoom
2. patiënten met beginnende darmkanker
3. patiënten met onbehandelbare obstipatie

Er is sprake van bovengemiddelde zorgverlening in het Deventer Ziekenhuis. Dit blijkt uit:

  • Stents: Het Deventer Ziekenhuis scoort beter dan de benchmark (minder stoma's), blijkt uit een drietal artikelen (literatuurverwijzingen op aanvraag beschikbaar).
  • Coecostomie katheters: betreft nog beperkt aantal patiënten, maar is een zeer veelbelovende innovatie. Tijdens de follow-up consulten gaven de patiënten unaniem aan dat de ingreep hun leven ingrijpend verbeterd heeft.

Vaandeldrager binnen het Deventer Ziekenhuis van dit expertisecentrum en onderzoek, is Frank ter Borg. Lees hier meer over zijn activiteiten.

Lees meer over Maag- Darm en Leverziekten