Menu

Transmuraal Logistiek Bureau (TLB)

Heeft u vóór of na een ziekenhuisopname zorg nodig? Bijvoorbeeld als u vooraf bepaalde medicatie moet gebruiken, of na de opname moet herstellen in een verpleeghuis? Of komt het voor dat u na een ziekenhuisopname hulp thuis wenst? Voor het regelen van zorg na een opname of behandeling in het ziekenhuis, belandt u vaak bij verschillende instanties. Dat is niet nodig. In Salland regelen de zorgverleners de voor- en nazorg voor u via 1 loket: het Transmuraal Logistiek Bureau (TLB).

In het Deventer Ziekenhuis regelen de Transferverpleegkundigen dit voor u. Zij zijn in dienst van het Deventer ziekenhuis en kijken samen met u naar de zorg die vóór of na ontslag nodig is. Wanneer u in aanmerking komt voor zorg regelt de Transferverpleegkundige dat u deze zorg krijgt.

Hoe werken wij?

Als uit de preoperatieve screening blijkt dat u in aanmerking komt voor zorg wordt u doorverwezen naar het zorgloket. U bezoekt de Transferverpleegkundige bij het zorgloket, route 93 of zij bellen u. In dit gesprek wordt uw zorgvraag inzichtelijk gemaakt.

Bij een plotselinge opname in het ziekenhuis komen wij bij u langs op de verpleegafdeling om met u (en uw familie) te bekijken welke zorg u nodig heeft en kunt krijgen. Wij proberen de zorg zo mogelijk bij de aanbieder van uw voorkeur maar zijn hierbij afhankelijk van de beschikbare zorg in de regio.