Menu

Screening

Veel ouderen hebben meerdere problemen. Niet alle ouderen zijn ook mondig of hebben een complex aan problemen. Daarom screenen we (kwetsbare) ouderen op diverse manieren. Onder meer op vallen en verwardheid.

Mobiliteit- en valpolikliniek

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de Mobiliteit- en valpolikliniek in het Deventer Ziekenhuis. Een reden voor deze verwijzing kan zijn dat u onlangs bent gevallen, een verhoogd risico hebt op vallen of de laatste tijd meer moeite hebt met het lopen. In deze folder wordt uitgelegd wat u kunt verwachten van een bezoek aan de Mobiliteit- en valpolikliniek. We raden aan deze informatie ook te laten lezen aan degene die met u meegaat bij het bezoek (partner, familielid, anders).

Wat is de Mobiliteit - en valpolikliniek?

Deze speciale polikliniek maakt onderdeel uit van de polikliniek Geriatrie. Geriatrie is het specialisme dat zich richt op onderzoek en behandeling van ziekten bij ouderen en/of ziekten door veroudering. Op de Mobiliteit- en Valpoli richt het onderzoek zich op de oorzaak van vallen of veranderde mobiliteit, maar ook op de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. Het doel is om binnen één dagdeel de problemen in kaart te brengen, een diagnose te stellen en adviezen te geven. Deze adviezen zijn bedoeld om een nieuwe val te voorkomen en de mobiliteit te verbeteren, zodat u zo zelfstandig mogelijk kan blijven functioneren.

Oorzaak

Een val komt vaak plotseling en de gevolgen kunnen ernstig zijn. Als iemand op oudere leeftijd valt zonder duidelijke oorzaak, is de kans dat het nog een keer gebeurt, groot. Als iemand een paar keer gevallen is, treedt vaak angst om weer te vallen op. Hierdoor ontstaat het risico om minder te bewegen. Minder bewegen betekent minder gebruik van spieren. Gevolg: de spieren worden minder sterk en de kans op vallen neemt nog meer toe. Maar ook zal iemand minder snel zelfstandig ergens naar toe gaan, wat het moeilijker maakt sociale contacten te onderhouden. En dit kan leiden tot isolement en vereenzaming. Vallen kan meerdere oorzaken hebben. Dat kunnen gezichtsproblemen zijn, een sterk wisselende bloeddruk of omdat iemand duizelig wordt van medicatie. Omdat er heel verschillende oorzaken zijn, wordt u tijdens uw bezoek uitgebreid onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek bekijken wij wat er gedaan kan worden om het valrisico te voorkomen of te verkleinen en uw mobiliteit (beweeglijkheid) te verbeteren.

Voorbereiding op het bezoek

Wij raden u aan om met een contactpersoon, iemand die voor u vertrouwd is, naar de polikliniek te komen. Dit kan uw partner zijn, een kind of ander familielid of goede kennis. Deze persoon kan aanvullende informatie geven, helpen uw probleem zo volledig mogelijk in kaart te brengen en u waar nodig helpen en ondersteunen.

Wilt u op de dag van het onderzoek het volgende meenemen: de medicijnen die u gebruikt, of een medicatieoverzichtslijst (verkrijbaar bij uw apotheek); een zorgmap van de Thuiszorg, als u die heeft; uw eigen loophulpmiddel (stok of rollator), als u dat gebruikt; als u nog geen patiëntenpas (met foto) van het Deventer Ziekenhuis heeft, kunt u die eerst laten maken bij de receptie hoofdingang. Hiervoor heeft u een officieel identiteitsbewijs en zorgpas/verzekeringspapieren nodig om u te kunnen identificeren.

Melden

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek Geriatrie. De polikliniek Geriatrie bevindt zich op de begane grond, route 12. Dat is gezien vanaf de hoofdingang links achterin.

De dag van het onderzoek

Het bezoek aan de polikliniek duurt van 13:00 uur tot ongeveer 16:30 uur. De volgende onderzoeken vinden plaats:

Van 13.30 – 14.00 uur heeft u een afspraak en lichamelijk onderzoek bij de medisch specialist.

Van 14.30 – 15.30 heeft u een afspraak met de fysiotherapeut.

Tussen 15.30 – 15.45 uur zal de fysiotherapeut zijn bevindingen met de medisch specialist bespreken.

Op advies van de medisch specialist kan er nog bloedonderzoek plaatsvinden en soms een ECG (hartfilmpje) of röntgenfoto’s gemaakt worden.

Tussen 15.45 uur en 16.30 uur bespreekt de medisch specialist de uitkomsten van de testen met u en ontvangt u de adviezen. Soms is verder onderzoek noodzakelijk. Daarvoor wordt met u een vervolgafspraak gemaakt.

Na het bezoek

U bent weer thuis en wat nu? Wat er verder gaat gebeuren, is afhankelijk van de bevindingen van het onderzoek en wat er met u is afgesproken. Als u akkoord bent gegaan met bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of thuiszorg dienen wij hiervoor een aanvraag in. De betreffende instantie of persoon neemt dan contact met u op. Als u een vervolgonderzoek krijgt, komt u nog een keer naar het ziekenhuis. De arts neemt na dit onderzoek contact met u op om de uitslag te bespreken. Uw huisarts wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen van het onderzoek.

Vragen?

Voor informatie over het ziekenhuis en de polikliniek Geriatrie kunt u terecht op www.dz.nl/geriatrie. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bel dan op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur met het secretariaat van de afdeling, tel. (0570) 53 50 45.