Menu
Afdelingen

Klinisch Chemisch Laboratorium

Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) voert onderzoeken uit in uw bloed, beenmerg, urine, ontlasting, hersenvocht en overige lichaamsvloeistoffen. De onderzoeken worden meestal door een (huis-)arts aangevraagd. In totaal doet het KCL op jaarbasis zo'n twee miljoen analyses. Het Klinisch Chemisch Laboratorium is sinds 28 september 2017 door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO 15189 onder nummer M061.

Contact

0570 53 50 85

Bereikbaarheid

08:00 - 16:30 uur

Hoe kom ik er?

Looproute 40

Onderzoek

Het laboratorium van het Deventer Ziekenhuis heeft zich in sommige onderzoeken gespecialiseerd. Bijvoorbeeld in porfyrine-diagnostiek, het herkennen van een groep zeldzame stofwisselingsziekten. Doordat er meer specialistische laboratoria zijn, kiezen we er soms voor om sommige materialen ergens anders te laten onderzoeken. De status van accreditatie van alle onderzoeken zijn terug te vinden in de Labgids.

Bekijk labgids

Jouw opleiding

Als arts in opleiding (Aios) kun je binnen onze vakgroep jouw (medisch) specialistische vervolgopleiding volgen. We bieden je een inspirerende werk- en leeromgeving met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en goede begeleiding en coaching.

Meer informatie