Menu

Grote tevredenheid servicepunten bloedafname

Uit een in december gehouden onderzoek blijkt dat gebruikers van de servicepunten bloedafname in de regio zeer tevreden zijn over de geboden dienstverlening. 93 procent van de geënquêteerden gaf een rapportcijfer van een 8 of hoger.

Aangenaam verrast

In totaal vulden bijna 300 bezoekers het tevredenheidsonderzoek in dat werd gehouden op volgende servicepunten bloedafname: Deventer Ziekenhuis, Deventer St. Jozef, Twello, Holten, Laren, Raalte en Gorssel. Reacties die onder meer werden gegeven waren:

Vriendelijke en persoonlijke benaderingGoede communicatie en uitleg naar patiëntenRustig en adequaat geholpen Positief verrast

Gedurende en na corona zijn de regels rond bloedafname in het ziekenhuis en bij de regionale servicepunten bloedafname veranderd en wordt er gewerkt op afspraak. Bij voorkeur dienen patiënten online een afspraak voor bloedafname te maken. Daarnaast wordt nog steeds de mogelijkheid geboden om telefonisch een afspraak te maken, maar heeft deze afsprakenlijn beperkte openingstijden. Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL), waaronder de bloedafname valt, is zich bewust dat de processen rondom de bloedafname op afspraak verder geoptimaliseerd kunnen worden en is dan ook blij verrast dat de tevredenheid van bezoekers zo hoog is. Meer dan 95 procent van de geënquêteerden geeft aan tevreden te zijn met de communicatie, deskundigheid, klantvriendelijkheid, openingstijden, snelheid waarmee ze geholpen zijn en de manier om via MijnDZ online een afspraak te plannen. Over de telefonische bereikbaarheid van de afsprakenlijn is 84 procent van de geënquêteerden tevreden.