Menu
Afdelingen

Laboratorium Fertiliteit

Het Fertiliteitslaboratorium behoort tot het Klinisch Chemisch Laboratorium. Het fertiliteitslaboratorium verricht voor huisartsen en specialisten onderzoek naar vruchtbaarheid. Daarnaast is de afdeling betrokken bij het bewerken van zaad voor inseminaties.

Het centrum is gevestigd bij de poli gynaecologie/verloskunde.

Bereikbaarheid

08:00-12:30 uur
13:30-16:00 uur

Hoe kom ik er?

Looproute 125

Tevredenheidsonderzoek Fertiliteit

In december 2021 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder patiënten van de afdeling Fertiliteit.

Er werd onder andere gevraagd naar de informatievoorziening, bereikbaarheid, service, wachttijden en openingstijden van de afdeling Fertiliteit.

De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zijn positief bij alle gevraagde onderwerpen. Patiënten die een afspraak hebben bij de afdeling Fertiliteit zijn erg tevreden.

De klanttevredenheid is beoordeeld met het rapportcijfer 8.