Menu
Leren

Medische vervolgopleidingen

Basisartsen kunnen in het Deventer Ziekenhuis een deel van hun opleiding tot medisch specialist doorlopen. Naast deze artsen in opleiding tot specialist (Aios) werken in het Deventer Ziekenhuis ook arts-assistenten die nog geen specialisme hebben gekozen (Anios). Vaak stromen zij later door naar een opleidingsplaats. Dat stimuleren we ook.

Ons opleidingsaanbod

Het Deventer Ziekenhuis heeft 17 erkende (medisch) specialistische opleidingen. De opleiding van artsen in opleiding tot specialist (aios) is grotendeels individueel, zowel klinisch als poliklinisch. Daarnaast vindt onderwijs in groepsverband plaats. Elke vakgroep heeft een eigen opleider die wordt ondersteund door de Centrale Opleidingscommissie Deventer (COD) en het Teaching Hospital Deventer.

Daarnaast heeft het Deventer Ziekenhuis twee stageopleidingen: ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde.

“Met meer dan 2.000 medewerkers is geen dag hetzelfde en leer je elke dag nieuwe mensen kennen”

– Arts-assistent in het Deventer Ziekenhuis

Maandelijkse introductiedag

Maandelijks wordt een introductie georganiseerd specifiek afgestemd op nieuwe artsen in het Deventer Ziekenhuis. In deze twee dagen wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en met collega’s en onderwerpen die direct van belang zijn om te kunnen leren en werken in ons ziekenhuis.

Assistentenvereniging

De Vereniging Assistent Geneeskundigen (VAG) van het Deventer Ziekenhuis behartigt de belangen van de assistent geneeskundigen in de ruimste zin van het woord. Het bestuur vergadert periodiek met de manager van het Teaching Hospital Deventer (THD) en participeert in de Centrale Opleidingscommissie Deventer (COD). Naast belangenbehartiging is saamhorigheid creëren één van de belangrijkste speerpunten van de VAG. Er worden gedurende het jaar verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een maandelijks terugkerende borrel, en de altijd zeer populaire nieuwjaarsborrel en assistentendiner.

Discipline overstijgend onderwijs

De assistentenvereniging organiseert in samenwerking met THD regelmatig een avond over discipline overstijgende onderwerpen, die door de assistenten zelf worden aangedragen, zoals omgaan met calamiteiten, wetenschappelijke poster maken, huiselijk geweld, mindfulness, etc.

Wetenschap

Maandelijks geeft de epidemioloog van Bureau Wetenschap & Innovatie onderwijs aan verschillende vakgroepen. Onderwerpen die dan onder meer aan de orde komen zijn:

  • onderzoeksdesigns
  • het opstellen van een PICO&CAT
  • basistechnieken statistiek

De wetenschapsavond bestaat ieder jaar uit een rijk gevuld programma met een externe spreker. Een aantal onderzoekers uit het Deventer Ziekenhuis wordt genomineerd voor de wetenschapsprijs en publieksprijs.

Persoonlijke begeleiding

We vinden het van belang dat de arts in opleiding aan persoonlijke ontwikkeling kan werken gedurende de periode dat hij of zij in ons ziekenhuis werkt. Al enkele jaren bieden we artsen in opleiding tot medisch specialist een individueel begeleidingsprogramma dat draait om professionele ontwikkeling.

Meer weten?

Heb je vragen? Wil je bijvoorbeeld meer weten over ons opleidingsaanbod of een advies van één van onze opleiders? Bel gerust naar het Teaching Hospital Deventer.