Menu
Leren

Medische vervolgopleiding

Als arts in opleiding (Aios) kun je in het Deventer Ziekenhuis bij zeventien vakgroepen jouw (medisch) specialistische vervolgopleiding volgen. We bieden je een inspirerende werk- en leeromgeving met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en goede begeleiding en coaching.

Ons opleidingsaanbod

Elke opleidingsgroep wordt ondersteund door de Centrale Opleidingscommissie Deventer (COD) en de Deventer Ziekenhuis Academie. Daarnaast heeft het Deventer Ziekenhuis twee stageopleidingen: ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde.

Op deze pagina lees je verhalen van een aios in een persoonlijk interview waarom ‘Deventer’ voor hen een interessante en goede opleidingsplek is. Het Deventer Ziekenhuis blijkt voor velen een bijzonder ziekenhuis; aantrekkelijk qua schaalgrootte en interessant qua patiëntenzorg.

“Met meer dan 2000 medewerkers is geen dag hetzelfde en leer je elke dag nieuwe mensen kennen”

– Arts-assistent in het Deventer Ziekenhuis

Maandelijkse introductiedag
Maandelijks wordt een introductie georganiseerd specifiek afgestemd op nieuwe artsen in het Deventer Ziekenhuis. In deze twee dagen wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en met collega’s en onderwerpen die direct van belang zijn om te kunnen leren en werken in ons ziekenhuis.

Assistentenvereniging
De Vereniging Assistent Geneeskundigen (VAG) van het Deventer Ziekenhuis behartigt de belangen van de assistent geneeskundigen in de ruimste zin van het woord. Het bestuur vergadert periodiek met de manager van de Deventer Ziekenhuis Academie en participeert in de Centrale Opleidingscommissie Deventer (COD). Naast belangenbehartiging is saamhorigheid creëren één van de belangrijkste speerpunten van de VAG. Er worden gedurende het jaar verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een maandelijks terugkerende borrel, en de altijd zeer populaire nieuwjaarsborrel en assistentendiner.

Discipline overstijgend onderwijs
De assistentenvereniging organiseert in samenwerking met de Deventer Ziekenhuis Academie regelmatig een avond over discipline overstijgende onderwerpen, die door de assistenten zelf worden aangedragen, zoals omgaan met calamiteiten, wetenschappelijke poster maken, huiselijk geweld, mindfulness, etc.

Wetenschap
Maandelijks geeft de epidemioloog van Bureau Wetenschap & Innovatie onderwijs aan verschillende vakgroepen. Onderwerpen die dan onder meer aan de orde komen zijn:

  • onderzoeksdesigns
  • het opstellen van een PICO&CAT
  • basistechnieken statistiek

De wetenschapsavond bestaat ieder jaar uit een rijk gevuld programma met een externe spreker. Een aantal onderzoekers uit het Deventer Ziekenhuis wordt genomineerd voor de wetenschapsprijs en publieksprijs.

Centrale Opleidingscommissie Deventer (COD)
Ieder opleidingsziekenhuis heeft een centrale opleidingscommissie. Hierin overleggen de medisch opleiders met elkaar. In de OOR komen de voorzitters van al deze commissies samen. Zij bespreken het opleidingsbeleid en stemmen dit af. De voorzitter van de COD is dr. B.H.P. Elsman, vaatchirurg.

Persoonlijke begeleiding
We vinden het van belang dat de arts in opleiding aan persoonlijke ontwikkeling kan werken gedurende de periode dat hij of zij in ons ziekenhuis werkt. Al enkele jaren bieden we artsen in opleiding tot medisch specialist een individueel begeleidingsprogramma dat draait om professionele ontwikkeling.

Meer weten?