Menu
Klinische Farmacie

Werkzaamheden Klinische Farmacie

​De afdeling Klinische Farmacie levert farmaceutische zorg aan patiënten van het Deventer Ziekenhuis en GGZ Instelling Dimence. Het Toxicologisch Laboratorium (KFTL) is nauw gelieerd aan de Klinische Farmacie en meet onder andere geneesmiddelconcentraties in bloed bij patiënten.

Medicijnen voor patiëntenzorg

De afdeling Klinische Farmacie verzorgt de complete farmaceutische dienstverlening van het Deventer Ziekenhuis. De ziekenhuisapothekers controleren dagelijks de geneesmiddelen die artsen voorschrijven op dosering en mogelijke wisselwerkingen met andere middelen. Ook geven de ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten gevraagd en ongevraagd advies over de behandeling met geneesmiddelen.

Werkzaamheden

De afdeling beantwoordt vragen uit de kliniek over het klaarmaken en toedienen van geneesmiddelen. Op verpleegafdelingen maken apothekersassistenten geneesmiddelen voor toediening gereed die per injectie, infuus of pomp worden gegeven. Daarnaast voeren apothekersassistenten opnamegesprekken uit met patiënten waarbij het actuele medicatiegebruik in kaart wordt gebracht. Bij ontslag worden ontslagrecepten op juistheid en volledigheid gecontroleerd en doorgegeven aan de eigen apotheek en huisarts.

Ook houdt de afdeling zich bezig met het veilig en efficiënt elektronisch voorschrijven van medicatie (EVS) en elektronische toedienregistratie. Met behulp van het EVS wordt gewerkt aan geavanceerde bewaking van de medicatie van elke individuele patiënt met behulp van klinische beslisregels oftewel algoritmes.

Naast deze werkzaamheden houdt de afdeling zich bezig met het optimaliseren van het geneesmiddelassortiment van het Deventer Ziekenhuis de levering en logistiek van geneesmiddelen aan de verschillende afdelingen in het ziekenhuis en bij externe klanten als Dimence.