Menu

Lijn 1 30 maart 2021

Ons ziekenhuis kent diverse laboratoria, zoals het Laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie (KFTL) / Klinische Chemie (KCL) / Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) / Klinische Pathologie. Hier vindt u diverse nieuwtjes van deze laboratoria. De nieuwtjes verschijnen ook in Lijn 1, de speciale nieuwsbrief voor huisartsen.

Farmacogenetica aanvragen (KFTL) 

Er wordt steeds vaker farmacogenetisch onderzoek aangevraagd. Alleen de aanvraag ervoor is echter voor het KFTL onvoldoende. Er moet gespecificeerd worden welk farmacogenetisch onderzoek u bepaald wilt hebben.

Advies voor de meest voorkomende aanvragen van huisartsen / psychiaters:

Clopidogrel – CYP2C19 genotypering
Psychofarmaca – CYP2D6 en CYP2C19 genotypering
Fenytoine – CYP2C9 genotypering
Tramadol, codeine – CYP2D6 genotypering


Voor overige geneesmiddelen is het advies te overleggen met de dienstdoend ziekenhuisapotheker (telefoon 0570-535353; doorverbinden met 7006)

U kunt de farmacogenetische bepalingen: CYP2D6, CYP2C19 en CYP2C9 zowel digitaal aanvragen als aankruisen op het papieren aanvraagformulier van het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (www.labgids.dz.nl, aanvraagformulier geneesmiddelspiegels).

Indien na overleg met de dienstdoend ziekenhuisapotheker besloten wordt ander farmacogenetisch onderzoek aan te vragen willen we u vragen dit handmatig op bovengenoemd aanvraagformulier te noteren.