Menu

Het Beinema 2.0 algoritme

Het Antistollingscentrum van het Deventer Ziekenhuis is er om de zorg voor de deze patiëntgroep te verbeteren. Onze arts bij de Trombosedienst Maarten Beinema speelt daarbij een belangrijke landelijke rol. Een door hem ontwikkeld algoritme wordt door zo’n beetje alle trombosediensten in Nederland gebruikt. En er komt nu een 2.0 versie.

Trombose belangrijke doodsoorzaak

Trombose is één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Eén op de vier mensen in Nederland overlijdt aan de directe of indirecte gevolgen van trombose. Gelukkig daalt dit aantal de laatste jaren langzaam, mede dankzij de ontwikkeling van snellere diagnoses en betere medicijnen. En ook door betere trombosezorg, iets waar het Antistollingscentrum constant mee bezig is.

Twee onderzoeken

Onze trombosearts Maarten Beinema is actief binnen dat Antistollingscentrum maar zeker ook daar buiten. Momenteel is hij met twee onderzoeken bezig. In één onderzoek probeert hij, samen met Isala, om trombosezorg steeds meer bij de patiënt thuis te brengen. ‘Nu is trombosezorg nog best een complex systeem. De trombosemedewerker prikt, stelt wat vragen aan de patiënt, het bloed gaat vervolgens naar het lab waarna de arts de dosering al dan niet aanpast. Een cirkel van zorgverlening die we willen doorbreken. We willen ter plekken bij de patiënt de uitslag meten en direct kijken of de dosering van de patiënt aangepast moet worden. Dat is sneller en veel patiëntvriendelijker. Daarvoor moeten we onze trombosedienstmedewerkers wel gaan opleiden. Maar het onderzoek waar we mee bezig zijn lijkt uit te wijzen dat dit echt prima kan bij de patiënt thuis. En door ter plekke in te grijpen, kunnen we events (blauwe plekken, bloedingen), drastisch terugbrengen.’

Beinema 2.0

Bijna alle Trombosediensten in Nederland werken met een algoritme dat Maarten Beinema jaren geleden al heeft ontwikkeld. Een algoritme dat de kwaliteit van dosering verbeterde. Aan de 2.0 versie van dit algoritme liggen wiskundige modellen ten grondslag. Beinema: ‘We doen als ziekenhuis honderden trombosebepalingen per dag. Wat je eigenlijk wilt, is dat de computer voor jou de dosering bepaalt op basis van data die voorhanden is. We zijn nu aan het testen hoe goed die modellen zijn. Daarvoor leggen we de computerberekeningen naast die van een arts. Als het algoritme steeds beter wordt, hoeven we dus steeds minder handmatige doseringen te doen. Dat moet de kwaliteit van dienstverlening uiteindelijk gaan verbeteren.’ Dit onderzoek en het onderzoek naar doseren en controleren bij de patiënt thuis, heeft raakvlakken. Idealiter zou het algoritme ook de trombosedienst op locatie moeten gaan ondersteunen. Dat het algoritme direct ingrijpt als iemand bijvoorbeeld een keer een pilletje is vergeten. Beide onderzoeken lopen en worden komende jaren afgerond.

Verschil in algoritmes

Het Beinema 1.0 algoritme is ontstaan in de praktijk en is eigenlijk de automatisering van het doseren zoals artsen dat doen. Gaat de uitslag van het bloed omhoog (de INR), dan gaat de dosering omlaag. Dit maakte onderdeel uit van het proefschrift in 2009. Het Beinema 2.0 algoritme is gepubliceerd in 2016 en is gebaseerd op een wiskundige analyse van de INR. Het bleek namelijk dat de INR-waarde niet een rechtstreeks verband heeft met de stolbaarheid van het bloed, maar een exponentieel, hetgeen wil zeggen dat boven een bepaalde INR waarde de stolbaarheid opeens snel minder wordt. In het nieuwe algoritme wordt de INR omgerekend tot een ander getal dat daar rekening mee houdt. Bovendien houdt het algoritme meer rekening met de voorafgaande doseringen van de patiënt.

Lees meer over Trombosedienst