Menu

Tonga

Tonga verleent hulp, medische bijstand en scholing. Tonga onderhoudt contacten met (oud-) medewerkers van het Deventer Ziekenhuis die in een ontwikkelingsland werken.

Over Tonga

Tonga is een stichting die projecten steunt in de gezondheidszorg. Ook helpen we met medische instrumenten of hulpmiddelen. De ondersteuning wordt verleend aan (oud-) medewerkers van het Deventer Ziekenhuis die werkzaam zijn in ziekenhuizen of gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden. Ook steunt de stichting co-assistenten die zich - bijvoorbeeld in het kader van een tropenstage - willen inzetten voor gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden.

Steun stichting Tonga?

Indien u Tonga eenmalig wenst te ondersteunen, kunt u een donatie overmaken op NL29 RABO 0 37 77 34 799 t.n.v. Stichting Tonga, o.v.v. "donatie Tonga".

Donateur worden?

U kunt ook donateur worden door dit formulier in te vullen en te verzenden. Na aanmelding, ontvangt u van ons een machtigingsformulier voor de contributie.

Tonga vindt het belangrijk om apparatuur en hulpmiddelen te leveren, maar ook kennis over te dragen. Onze doelen voor de komende jaren zijn:

Hulp en bijstand verlenen op medisch en medisch-educatief terrein, door het verstrekken van medisch instrumentarium, andere medische hulpmiddelen, kennis en medisch-educatief materiaal en/of geldelijke middelen voor de aanschaf hiervan;

Ondersteuning verlenen aan (oud-)medewerkers van het Deventer Ziekenhuis die werkzaam zijn in ziekenhuizen of gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden;

Daarnaast ondersteunt Tonga co-assistenten die zich willen inzetten voor gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden.

Geschiedenis

Tonga werd in 1978 in het toenmalige Sint Jozefziekenhuis opgericht. Het eveneens in Deventer gevestigde Geertruidenziekenhuis kreeg in 1982 een soortgelijke stichting: STOGO. Twee jaar na de fusie van de beide ziekenhuizen (1985) fuseerden ook Tonga en STOGO en werd de naam Tonga aangehouden.

Bestuur Tonga

  • dhr. L.G. van der Hem, voorzitter
  • mw. S. Udink, secretaris
  • dhr. J.E.W. Harmelink, penningmeester
  • dhr. H.H. Klaasboer, bestuurslid
  • dhr. P.J.N. Lamberts, bestuurslid
  • mw. A. Veldkamp, bestuurslid
  • mw. E. Doorn, bestuurslid

Het bestuur van Stichting Tonga ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Project Gambia

Het Deventer Ziekenhuis is ook actief buiten de ziekenhuismuren. Zelfs buiten de landsgrenzen. Zo zetten drie IC-medewerkers zich al twee jaar actief in voor hulp aan de allerarmsten in Gambia. Afgeschreven apparatuur en materialen uit ons ziekenhuis gaan naar de Brikama Health Clinic.

De activiteiten rond Gambia worden begeleid door de Stichting Tonga die gelieerd is aan het Deventer Ziekenhuis. Tonga onderhoudt contacten met (oud-) medewerkers van het Deventer Ziekenhuis die in een ontwikkelingsland werken. De stichting steunt projecten in de gezondheidszorg waarbij deze mensen bij zijn betrokken. John: ‘We steunen vooral met materialen, maar ook met geld.’ Donaties zijn dus altijd welkom. Voor vragen: gambia@dz.nl.