Menu

Profiel van het Pijncentrum Oost Nederland

Moderne zorg laat toe dat patiënten over het algemeen van hun pijn af kunnen komen, of dat deze pijn in ieder geval zoveel mogelijk kan worden verlicht. Op die manier kunnen mensen weer ‘gewoon’ functioneren en wordt het leven draaglijker.

Het Pijncentrum Oost Nederland helpt patiënten met chronische pijn maar ook met pijnbestrijding na een operatie.

Multidisciplinair team

Het pijnteam van het Deventer Ziekenhuis werkt multidisciplinair. Hoewel de kern altijd uit één van de drie anesthesiologen/pijnbestrijders en vijf pijnconsulenten bestaat, wordt – afhankelijk van de soort pijn de hulp van – een psycholoog, psychiater of revalidatiearts ingeroepen. Ook wordt regelmatig de huisarts of de behandelend specialist betrokken bij het opstellen van een behandelstrategie. Voor de behandeling van whiplash krijgt het ziekenhuis inmiddels patiënten uit de wijde omgeving.

Acuut pijnprobleem

Jan Hein Cobben is anesthesioloog in het Deventer Ziekenhuis. Hij vertelt dat hij en zijn collega’s van het Pijncentrum Oost-Nederland verschillende mensen met pijn kan helpen. Hij noemt als eerste de mensen met een acuut pijnprobleem. ‘Daarnaast is er een grote groep patiënten die al langdurig pijn heeft, bijvoorbeeld door een rughernia, een whiplash, of gordelroosinfectie. Chronische ziekten, zoals diabetes en vaatziekten, kunnen zenuwpijn veroorzaken. Maar de pijnspecialist kan ook veel betekenen voor patiënten met pijn door kanker. Al deze pijnen vragen een eigen aanpak. De pijnspecialist kan daarbij kiezen uit meerdere medicamenten en mogelijkheden om de pijngeleiding in de zenuwen te verminderen of te blokkeren.’

Twintig per dag

Het Pijncentrum Oost-Nederland is onderdeel van het Deventer Ziekenhuis en heeft een eigen afdeling gekregen op verpleegafdeling E2 van het ziekenhuis. ‘Dat is een groot voordeel’, aldus Jan Hein Cobben. ‘Daar doen we het overgrote deel van de behandelingen. Alleen voor het plaatsen van een neurostimulator zijn we nog op de OK aangewezen.’ Ook nu worden pijnpatiënten natuurlijk al in het Deventer Ziekenhuis geholpen. Het Pijncentrum streeft voor patiënten naar een eerste afspraak in het ziekenhuis binnen twee weken. Spoedpatiënten worden dezelfde week nog gezien. De tijdwinst zit hem vooral in de uitbreiding van de capaciteit in het Deventer Ziekenhuis. De pijnbehandelaars verwachten dagelijks zo’n twintig patiënten te kunnen helpen. ‘Het voordeel voor de patiënt is dat die dan niet meer voor alle behandelingen naar de Operatiekamer hoeft’, zegt anesthesioloog Rolf Mahne, eveneens lid van het pijnteam van het Deventer Ziekenhuis. ‘Ook komt er zo ruimte op de OK vrij die door andere specialismen kan worden gebruikt. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’