Menu

Pioneers in healthcare

Tien regionale onderzoeksgroepen hebben een Pioneers In Health Care-voucher van 70.000 euro ontvangen om te werken aan technologie voor betere patiëntenzorg. Bij twee ervan zijn onderzoekers van ons ziekenhuis betrokken.

Astma onderzoek

Met het Pioneers in Health Care Innovatiefonds stimuleren de Universiteit Twente, Menzis, MST, ZGT, Deventer Ziekenhuis en Saxion onderzoek van nieuwe technologie voor de medische praktijk. Kinderarts Monique Gorrissen was één onze collega’s die een cheque in ontvangst mocht nemen. Zij is betrokken bij het onderzoek: gamified thuismonitoren van kinderen met astma. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen in Nederland (280.000 patiënten). Deze kinderen lopen het risico op een verlaagde kwaliteit van leven. Moderne technologie maakt het mogelijk om astma in de thuissituatie te monitoren door middel van de longfunctie en tijdig te anticiperen op verslechtering van de controle. Eerder onderzoek toonde aan dat het aantal technische betrouwbare thuis gemeten longfuncties suboptimaal was. In dit project wordt gezocht naar verbetering met behulp van leerzame gamified feedback door enerzijds gedragssturing met behulp van verschillende responsieve blaasmetaforen en anderzijds door verschillende vormen van feedback op basis van artificiële intelligentie.

Effect van tumorbehandeling nauwkeuriger in beeld

Alex Imholz (internist oncoloog) en radioloog Rob van Dijk zijn betrokken bij een andere winnende inzending: effect van tumorbehandeling nauwkeuriger in beeld. Bij borst-, darm- en longkanker wordt het effect van een tumorbehandeling onder andere gebaseerd op de veranderingen van de tumor zoals die zichtbaar is op CT-scans en/of MRI-scans. Met internationaal gevalideerde beoordelingsmethodes (RECIST1.1, iRECIST) wordt de groei/krimp van een tumor ten opzichte van eerdere momenten in het behandelingstraject vastgesteld. De interobserver variabiliteit bij deze (visuele) beoordelingen is groot, en de beoordelingen kunnen minder nauwkeurig zijn. Voor radiologen zijn ze tijdrovend. Dit kan leiden tot overbehandeling. Het doel van dit project is om de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de evaluatie van de tumorbehandeling te verbeteren door toepassing van automatische patroonherkenning en machine learning-technologie in CT-scans.

48 vouchers

De onderzoekteams voor elke voucher bestaan uit minimaal een onderzoeker van de Universiteit Twente of hogeschool Saxion en een zorgprofessional van Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) of het Deventer Ziekenhuis. In totaal dienden 32 onderzoeksgroepen een voorstel in bij het innovatiefonds. Het PIHC-fonds heeft in de afgelopen vijf jaar in totaal 48 vouchers toegekend.