Menu
Afdelingen

Research oncologie

Het Deventer ziekenhuis is betrokken bij nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van mensen met kanker te verbeteren. Het researchteam oncologie coördineert dit wetenschappelijk onderzoek.

Bereikbaarheid

08:00 - 16.30 uur

Wetenschappelijk Onderzoek

Het researchteam oncologie coördineert wetenschappelijk onderzoek voor het Borstcentrum, het Oncologisch Centrum Deventer en de vakgroepen: heelkunde, medische oncologie, longgeneeskunde, urologie, hematologie, radiologie en klinische farmacie.

Het team werkt samen met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en academische centra. Ook wordt actief deelgenomen aan onderzoeken van landelijke onderzoeksgroepen zoals HOVON, BOOG, DUOS, DCCG, NVALT.

Mail: researchoncologie@dz.nl