Menu
Research oncologie

Ons team, dit doen wij

Het researchteam oncologie coördineert een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van de oncologische behandeling. Het Deventer Ziekenhuis initieert zelf onderzoek, maar wordt ook door andere ziekenhuizen gevraagd om mee te doen in onderzoek naar kanker.

Een geoliede onderzoeksmachine

Het Researchcentrum oncologie s in 2005 opgericht met een startsubsidie van het Integraal Kankercentrum Nederland, met als doel klinisch-wetenschappelijk kankeronderzoek in de perifere ziekenhuizen te stimuleren. Marianne Papa: ‘In Deventer is dat gelukt. Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgegroeid tot een volwaardige onderzoeksfunctie. Naast opleiden en coördineren, ondersteunt het centrum al het klinisch-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker in het Deventer Ziekenhuis. Daarbij gaat het niet alleen om onderzoek van de internist- oncologen, inmiddels coördineren we ook oncologische studies voor de longartsen, urologen en chirurgen. Als medisch specialisten een onderzoek willen doen, coördineren wij de organisatie er omheen. Dat begint bij de indiening van het onderzoek bij de lokale toetsingscommissie We zetten vervolgens de logistiek op en organiseren de medewerking van alle disciplines.’

Multidisciplinair

Het Researchcentrum oncologie heeft standaard zo’n … onderzoeken onderhanden. Erika ten Berge: ‘De oncologische studies die wij coördineren zijn per definitie multidisciplinair. Gemiddeld zijn er bij één onderzoek zo’n vijftien ziekenhuisdisciplines betrokken. Dat begint bijvoorbeeld bij de oncologisch chirurg en de patholoog als het gaat om weefselafname en weefselanalyse. Maar denk ook aan radiologie, de apotheek en de oncologisch specialisten. Al die logistieke ketens betrekken wij in het onderzoek. Als dokter kun je dat eenvoudigweg niet meer alleen. Met name modern oncologisch onderzoek is daarvoor te tijdrovend en complex. Zelfs als je maar drie of vier patiënten includeert, gaat het al snel over heel veel schijven. Je moet dus een goed geoliede onderzoeksmachine zijn.’

Betrokkenheid

Dat het Deventer Ziekenhuis als perifeer ziekenhuis z’n mannetje staat in de wereld van het oncologisch onderzoek, blijkt uit het feit dat het centrum sinds de start in 2005 veelvuldig wordt gevraagd om in studies te participeren. Eliane Veurink: ‘We zijn als ziekenhuis aantrekkelijk om mee te werken omdat we er in slagen veel patiënten in onderzoek te includeren. Best bijzonder voor een niet-academisch ziekenhuis.’ Hoe bepaalt het centrum welke onderzoeken worden opgepakt? Eliane: ‘Dat gaat in nauw overleg met de medisch specialist die het onderzoek wil gaan leiden, de internist-oncologen en de hematologen. Elke twee weken is er een researchoverleg. Dan wordt de voortgang van de diverse lopende studies en nieuwe onderzoeksaanvragen beoordeeld aan de hand van vaste criteria. Gekeken wordt onder meer naar wetenschappelijke relevantie, financiën, haalbaarheid en de vraag of bepaalde studies met elkaar conflicteren. Waar mogelijk zoeken we samenwerking met andere partners. Zo doen we hier bijvoorbeeld geen stamceltransplantaties. Maar in samenwerking met het AMC kunnen we wel onderzoek doen waarbij de stamceltransplantatie in Amsterdam plaatsvindt.’

Ontwikkelingen

Erika ten Berge: ‘De medische ontwikkelingen op het gebied van kankerbehandeling gaan snel. De overlevingskans is sterk gestegen. Dit komt omdat er wereldwijd veel onderzoek wordt gedaan bij oncologische patiënten. Door het doen van klinische studies kunnen we antwoorden vinden op cruciale vragen over de behandelingen die bijdragen aan het verbeteren van de prognose.’ Het Deventer Ziekenhuis profiteert direct van deelname aan onderzoek. ‘In sommige gevallen kunnen we door onze deelname aan onderzoek, gebruik maken van veelbelovende behandelingen die nog niet gestandaardiseerd zijn. Het participeren in oncologisch onderzoek past ook uitstekend bij de STZ-signatuur van het ziekenhuis en heeft een belangrijke plaats in de positionering van het Oncologisch Centrum Deventer in Nederland.’

Veiligheid

Veiligheid rond patiëntstudies is heel belangrijk. Eliane: ‘Die veiligheid kun je alleen garanderen als je alles rondom een onderzoek organisatorisch en vooral logistiek héél goed voor elkaar hebt. We investeren in ons ziekenhuis daarom veel in de deskundigheidsbevordering rond oncologische studies. Specialisten, arts-assistenten en verpleegkundigen zijn goed in staat te zien en te rapporteren als zich iets ongebruikelijks voordoet bij een studiepatiënt. Dat werpt duidelijk zijn vruchten af.’ Elke dag kunnen in het Deventer Ziekenhuis patiënten geïncludeerd worden en serious adverse advents (een onverwacht voorval rond een proefpersoon die in een medicatie studie is geïncludeerd) kunnen –zoals verplicht- binnen 24 uur worden doorgegeven.