Menu
Research oncologie

Ons team, dit doen wij

Het researchteam oncologie coördineert een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van de oncologische behandeling. Het Deventer Ziekenhuis initieert zelf onderzoek, maar wordt ook door andere ziekenhuizen gevraagd om mee te doen in onderzoek naar kanker.

Sterk in samenwerking en communicatie

Het researchteam oncologie is in 2005 opgericht met een startsubsidie van het Integraal Kankercentrum Nederland, met als doel klinisch-wetenschappelijk kankeronderzoek in de perifere ziekenhuizen te stimuleren. Het team bestaat uit twee researchcoördinatoren en een researchassistant. Het researchteam coördineert en ondersteunt al het klinisch-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker in het Deventer Ziekenhuis. Dat begint bij de indiening van het onderzoek bij de lokale toetsingscommissie. We zetten vervolgens de logistiek op en organiseren de medewerking van alle disciplines. Zodra het onderzoek is goedgekeurd kan het van start. Tijdens de looptijd van een wetenschappelijk onderzoek houden we ons bezig met de inclusie van patiënten en coördineren we het gehele proces van de behandeling.

Multidisciplinair

De oncologische onderzoeken die wij coördineren zijn per definitie multidisciplinair. Gemiddeld zijn er bij één onderzoek zo’n vijftien ziekenhuisdisciplines betrokken. Het is belangrijk dat iemand het overzicht houdt op het hele proces, het researchteam is hierbij de spin in het web.

Betrokkenheid

Dat het Deventer Ziekenhuis als perifeer ziekenhuis een goede naam heeft opgebouwd in de wereld van het kankeronderzoek heeft te maken met meerdere factoren. We zijn als ziekenhuis aantrekkelijk om mee te werken omdat we er in slagen om een onderzoek snel en efficiënt op de rit te zetten en in verhouding veel patiënten in onderzoek te includeren. Communicatie is hierbij een sterk punt, er kan laagdrempelig overlegd worden met verschillende disciplines en de medisch specialisten zijn enthousiast en onderzoeksminded.

Ontwikkelingen

De medische ontwikkelingen op het gebied van kankerbehandeling gaan snel. De overlevingskans is sterk gestegen. Dit komt omdat er wereldwijd veel onderzoek wordt gedaan bij oncologische patiënten. Door het uitvoeren van klinisch wetenschappelijke studies kunnen we antwoorden vinden op cruciale vragen over de behandelingen die bijdragen aan het verbeteren van de prognose.

In sommige gevallen kunnen we door onze deelname aan onderzoek, gebruik maken van veelbelovende behandelingen die nog niet gestandaardiseerd zijn. Het participeren in oncologisch onderzoek past ook uitstekend bij de STZ-signatuur van het ziekenhuis en heeft een belangrijke plaats in de positionering van het Oncologisch Centrum Deventer in Nederland.