Menu
Afdelingen

Urologie

Urologie houdt zich bezig met de geslachtsorganen van de man en de nieren, urinewegen bij vrouw, man en kind. Hieronder vallen plasklachten, incontinentieklachten, urineweginfecties, maar bij voorbeeld ook nierstenen en kwaadaardige tumoren van de nieren, blaas, prostaat en het mannelijk geslachtsorgaan. Ons ziekenhuis heeft een team van urologen met ieder hun eigen specialisatiegebied. We werken nauw samen met Radiotherapie en met het Oncologisch Centrum Deventer voor de behandeling van urologische vormen van kanker. Voor klachten van incontinentie is er een speciaal Bekkenbodemteam met urologen, gynaecologen, een bekkenfysiotherapeut en de continentieverpleegkundige.

75

dagen wachttijd tot eerste afspraak

Contact

(0570) 53 51 50

Bereikbaarheid

08:00-12:30 uur
13:30-16:00 uur

Hoe kom ik er?

Looproute 3

Kinderurologie

Ook bij kinderen kunnen urologische problemen optreden. Soms zijn dit aangeboren afwijkingen, soms zijn deze later ontstaan. Het Deventer Ziekenhuis biedt specialistische zorg op het gebied van de kinderurologie. Veel voorkomende problemen worden door al onze urologen behandeld. Afhankelijk van het probleem is er een nauwe samenwerking met de afdeling Kindergeneeskunde.

Voor volgende problemen op het gebied van kinderurologie kunt u bij ons terecht: te nauwe voorhuid, niet ingedaalde bal of een bal die na indalen weer omhoog gaat, blaasontstekingen, langdurig bedplassen, aanlegstoornis van de voorhuid en plasbuis (hypospadie), urineverlies. In een enkel geval kunt verwezen worden naar een specialistisch academisch centrum.

Onderzoek

Tijdens of voorafgaand aan uw behandeling kunt u door uw specialist worden gevraagd mee te werken aan oncologisch wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we meer kennis verkrijgen en betere behandel-methoden ontwikkelen. Alleen met uw toestemming wordt u bij zo’n onderzoek betrokken. En welke beslissing u ook neemt, dit heeft geen invloed op uw behandeling. Tijdens het onderzoek wordt u begeleid door uw specialist, casemanager en/of research-verpleegkundige. Alle onderzoeken worden gecoördineerd door het researchteam oncologie.