Menu
Afdelingen

Urologie

Urologie is het specialisme dat zich bezig houdt met de geslachtsorganen van de man en de nieren, urinewegen bij vrouw, man en kind.

Het Deventer Ziekenhuis heeft een speciaal Bekkenbodemteam. Dit team wordt gevormd door de urologen en gynaecologen. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met de bekkenfysiotherapeut en de continentieverpleegkundige. Eens per maand is er op vrijdagochtend een gezamenlijk spreekuur.

24

dagen wachttijd tot eerste afspraak

Contact

(0570) 53 51 50

Openingstijden

08:00 - 17:00 uur

Hoe kom ik er?

Looproute 3

Kinderurologie

Ook bij kinderen kunnen urologische problemen optreden. Soms zijn dit aangeboren afwijkingen, soms zijn deze later ontstaan. Het Deventer Ziekenhuis biedt specialistische zorg op het gebied van de kinderurologie. Veel voorkomende problemen worden door al onze urologen behandeld.

Diverse aandoeningen

Uroloog, dr. Van der Meer, is gespecialiseerd in de kinderurologie. Bij haar kunt u terecht voor alle kinderurologische aandoeningen. Afhankelijk van het probleem is er een nauw samenwerking met de afdeling Kindergeneeskunde. Voor volgende problemen op het gebied van kinderurologie kunt u bij ons terecht: te nauwe voorhuid, niet ingedaalde bal of een bal die na indalen weer omhoog gaat, blaasontstekingen, langdurig bedplassen, aanlegstoornis van de voorhuid en plasbuis (hypospadie), urineverlies. In een enkel geval kunt verwezen worden naar een specialistisch academisch centrum.