Menu

MDL in topklinisch register STZ

Het Deventer Ziekenhuis heeft twee erkenningen in het zogenaamde Topklinische zorgregister. Dat betekent dat er buitengewone zorg wordt geleverd en er veel expertise over het onderwerp voorhanden is.

De afdeling Maag- Darm en Leverziekten (MDL) is zo’n erkend expertisecentrum.

We zijn erkend expertisecentrum bij darmbesparende behandelingen

Er zijn drie soorten ziekenhuizen in Nederland. Academische ziekenhuizen voor superspecialisme, gewone ziekenhuizen en zogenaamde Topklinische ziekenhuizen. Dat zijn 26 ziekenhuizen die artsen mogen opleiden en veel onderzoek doen. Het Deventer Ziekenhuis is zo’n topklinisch ziekenhuis. Opleiden en innovatie zijn speerpunten van ons ziekenhuis. We bieden mensen de mogelijkheid om zich maximaal te ontwikkelen.

STZ-register

Recentelijk is er het zogenaamde STZ-register (Stichting Topklinische Ziekenhuizen) geopend. Daarin staan ziekenhuizen die een erkend expertisegebied hebben. Het MDL-centrum van het Deventer Ziekenhuis is –samen met het Kinder Allergologiecentrum van het Deventer Ziekenhuis - daarin opgenomen. Landelijk zijn we dus erkend specialist in MDL-aandoeningen. Dit ‘STZ Topklinisch Zorgregister’ komt tot stand op basis van een oordeel op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria: regelmatig contact met patiëntenorganisaties, gespecialiseerde diagnostiek, het uitvoeren van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek over het specialisme en de opleidingsfunctie. Het register wordt samengesteld door een brede commissie van medici, bestuurders en vertegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Patiëntenfederatie Nederland.

Het nieuwe kwaliteitsregister is bedoeld voor patiënten, maar ook voor huisartsen en andere verwijzers. Ze kunnen er eenvoudig vinden wáár en hoe complexe zorg op topklinisch niveau wordt aangeboden. Bij de lancering telt het register bijna honderd complexe zorgfuncties die als ‘topklinisch’ zijn aangemerkt. Bestuursvoorzitter Gita Gallé is blij met de erkenning: ‘Een mooie mijlpaal. Het register biedt de buitenwacht meer inzicht over topklinische kwaliteit. Het is ook een manier om te laten zien welke mooie, bovenregionale functies je als ziekenhuis hebt te bieden. Ook intern heeft de registratie veel geldingskracht. Medisch specialisten die complexe aandoeningen behandelen, kunnen er bevestiging in vinden voor de kwaliteit van hun werk.’