Menu

Jip Dijkstra

Onze zorg draait om u. Als patiënt en als bezoeker. Daarom hechten we veel waarde aan uw mening en inbreng in beslissingen die we nemen. En om alle patiënten en bezoekers één stem te geven, is er de Patiëntenraad. De leden stellen zich zelf voor.

‘Richting kunnen geven aan het leven dat je leeft.’

Korte kennismaking: wie ben je, wat doe je?

'Ik ben Jip Dijkstra en woon sinds een aantal jaren in Deventer. Hiervoor woonde ik in Utrecht en Amsterdam. Tot een aantal jaren geleden werkte ik bij een zorgverzekeraar en daarvoor in een academisch ziekenhuis. Ik heb een medische, beleidsmatige en bedrijfskundige achtergrond. Op dit moment werk ik niet meer, omdat dit als gevolg van de ziekte Multiple Sclerose lichamelijk niet meer gaat. Reizen, de Spaanse taal, lezen en onze hond zijn dingen waar ik me graag mee bezig houd.'

Drive als lid: waarom ben je lid van de Patiëntenraad van het Deventer Ziekenhuis?

'Patiënt zijn en toch naar vermogen richting kunnen geven aan het leven dat je leeft. Veel patiënten doen dit of zouden dit graag willen. Ik heb gemerkt dat patiënten de zorg en in het bijzonder het ziekenhuis nog te vaak zien als een "black box". Eenmaal binnen komt er als patiënt van alles op je af op een moment dat je vaak niet op je best bent. En toch moet je dan soms keuzes maken die heel bepalend kunnen zijn voor je verdere leven. Als patiënt is het prettig om keuzes te kunnen maken over dingen die je begrijpt. Een Patiëntenraad is bij uitstek in staat om, naast het behartigen van patiënten-belangen, de ziekenhuiswereld uit de "black box" te halen. Doordat ik zelf patiënt ben met kennis van het ziekenhuis en inzicht in de wereld van de zorgverzekeraar, wil ik hier graag aan bijdragen.'

Wat wil je bereiken/waar sta je voor?

'In Nederland is het gewoonte om in te zorg scores op allerlei indicatoren bij te houden. Sommige hiervan zoals wachttijden en risico’s op complicaties zijn heel veelzeggend en bruikbaar voor de patiënt. Andere zijn voor een patiënt minder relevant, maar voor een verzekeraar juist belangrijk. Hier een scheiding in aanbrengen en er voor zorgen dat een patiënt de juiste keuzes kan maken vind ik belangrijk. Ook de beleving van een patiënt bij een bezoek aan het ziekenhuis is belangrijk. Je als zorgverlener in een patiënt verplaatsen en je vragen te stellen als: is het duidelijk waar ik naartoe moet? en ook: snap ik wat er van mij wordt verwacht? En kan ik hier een positieve bijdrage aan leveren. Aan dat proces draag ik graag mijn steentje bij.'