Menu

Hoe beschermt u uw bloedvaten?

​Als uw nieren minder goed werken, en behandeling met medicatie of een dieet onvoldoende resultaat geeft, kunt u in de toekomst dialyse nodig hebben.

Voor deze toekomstige behandeling is het nu al van belang de bloedvaten van uw armen zoveel mogelijk te beschermen.

Uw armen in goede conditie

Bij dialyse zuivert externe apparatuur het bloed van afvalstoffen en wordt overtollig vocht uit het lichaam verwijderd. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat uw bloedvaten in goede conditie zijn. Om de kwaliteit van uw bloedvaten zo goed mogelijk te houden, kunt u het beste beschadiging door ‘prikgaatjes’ en bloedvatontstekingen voorkomen.

Prikgaatjes voorkomen

Laat u niet op de onder- of bovenarmvaten prikken. Dit geldt voor uw beide armen, tenzij uw nefroloog anders heeft aangegeven. Bloedafnames en/of toediening van vloeistoffen of medicijnen via de aderen (infusie) kunt u het beste laten doen op volgende plaatsen:

  • In de elleboog van de arm die het meest gebruikt wordt bij de dagelijkse handelingen.
  • Op de rugzijde van de hand.
  • In de voet.

Kaartje: 'bescherm uw bloedvaten'

U ontvangt een kaartje met een korte uitleg over ‘venepreservatie’, de medische term voor bloedvatbescherming. Wij willen daarmee bij u én bij de zorgverleners de alertheid op het beschermen van uw bloedvaten extra vergroten. Het is van belang dat u deze kaart altijd bij u heeft en laat zien aan medisch personeel op het moment dat u geprikt moet worden of opgenomen wordt.

Vragen?

Stel ze gerust aan de nefrologieverpleegkundigen. Zij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 16.00 uur, tel.: (0570) 535312 of mail naar: nefrologieverpleging@dz.nl.