Menu

Heupfracturen Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Heupfracturen van het Deventer Ziekenhuis maakt deel uit van de trauma-unit van het ziekenhuis. In deze volledig geïntegreerde trauma-unit zijn 3 orthopedisch chirurgen en 2 traumachirurgen werkzaam (allen gecertificeerd). Er is sprake van een uitstekende multidisciplinaire organisatie van zorg, gedurende het hele zorgtraject.

Expertisecentrum

Wat maakt onze heupzorg zo bijzonder?

* Er is dagelijks OK-tijd gereserveerd voor deze patiënten. Dit garandeert directe toegang tot zorg; patiënten worden relatief snel geopereerd (voor een trials noodzakelijk binnen 6 uur) en er hoeven voor de operatie nooit patiënten naar een ander ziekenhuis overgeplaatst te worden.

* Bij alle patiënten komt de geriater in consult.

* Het apotheek servicepunt voert een verificatie van de medicatielijst uit; hierna volgt een GMA (gestructureerde medicatie analyse) door de geriater.

* De fysiotherapie komt in consult op de dag van de operatie.

* De diëtist komt standaard in consult en neemt de SNAQ score af om ondervoeding/sarcopenie te voorkomen/verminderen.

* Er is een wekelijks MDO van de trauma-unit en de geriatrie, waarin alle heupfractuurpatiënten worden besproken.

* Er is direct aandacht voor de verwachte vervolgzorg: Een verpleegkundige van de afdeling inventariseert al voor de operatie of een patiënt naar een verpleeghuis gaat, dan wel thuiszorg nodig heeft. Deze zorg wordt vervolgens gecoördineerd vanuit het Regionaal TransferPunt Salland.

Er wordt continu onderzoek gedaan naar het verbeteren van de zorg voor deze patiënten. Het Expertisecentrum Heupfracturen is hét ‘method center’ voor de grote internationale gerandomiseerde trials op dit gebied in Nederland en daarmee landelijk voorloper in de verbetering van zorg voor patiënten met een heupfractuur. Bij elke patiënt wordt expliciet beoordeeld of deelname aan een van de lopende (gerandomiseerde) trials aan de orde is. Indien dit het geval is, dan worden direct alle voorbereidingen voor deelname getroffen.

Er is een sterke focus op kwaliteit van zorg; uit landelijke data blijkt dat de geleverde zorg op meerdere aspecten aantoonbaar beter is dan de benchmark.

De trauma-unit bestaat uit volgende specialisten:

  • Dr. Y.V. (Ydo) Kleinlugtenbelt, orthopedisch chirurg
  • Dr. E. (Elvira) Flikweert, traumachirurg
  • Dr. W.H. (Herbert) Roerdink, traumachirurg
  • Dr. S.A.A.N. (Stijn) Bolink, orthopedisch chirurg
  • T.H. (Thomas) Nijman, orthopedisch chirurg

Lees hier alles over de traumapoli van het Deventer Ziekenhuis