Menu

Connect Hartfalen

Patiënten in de eerste lijn behandelen als het kan en in het ziekenhuis als het moet. Dat is het doel van Connect Hartfalen. Cardiologen van ons ziekenhuis werken intensief samen met huisartsen in de regio om patiënten met hartfalen zo goed mogelijk te begeleiden.

Samen voor betere zorg bij hartfalen

Patiënten in de eerste lijn behandelen als het kan en in het ziekenhuis als het moet. Dat is het doel van Connect Hartfalen. Cardiologen van ons ziekenhuis werken intensief samen met huisartsen in de regio om patiënten met hartfalen zo goed mogelijk te begeleiden.

De patiënt wordt in overleg met de behandelend cardioloog en hartfalenpoli terugverwezen naar de huisarts, die is aangesloten en geschoold in het kader van project Hartfalen Connect. De huisarts wordt geïnformeerd en neemt de zorg over. Bij eventuele vragen en of verslechtering van hartfalen neemt de huisarts of praktijkondersteuner laagdrempelig contact op met de hartfalenpoli.

Via het Connect-programma (een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie – NVVC) geven onder andere huisartsen, cardiologen, praktijkondersteuners van de huisartsen en hartfalenverpleegkundigen zo samen invulling aan de recent gepubliceerde Landelijke transmurale afspraak hartfalen(LTA). Salland was de tweede regio in Nederland die zich aansluit bij Connect Hartfalen.

De goede regionale samenwerking moet ervoor zorgen dat alle patiënten die hartfalenzorg nodig hebben naar het juiste adres worden verwezen. Een goed beleid voorkomt tevens (extra) opnames en verslechtering. Door de directe samenwerking en afspraken is continuïteit in het beleid geregeld. Connect Hartfalen maakt mogelijk dat patiënten die, na een behandeling weer in een stabiele conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar de huisarts. Patienten met hartfalen worden in het Deventer Ziekenhuis behandeld in de speciaal daarvoor ingerichte hartfalenpolikliniek.

Connect Hartfalen past bij uitstek bij het initiatief om meer zorg op de juiste plek te organiseren. Meer weten hoe het Deventer Ziekenhuis dit vormgeeft? Klik hier.