Menu
Verloskunde

Tijdens de zwangerschap

Zwangerschapscontroles zijn er op gericht om problemen bij moeder en kind in een vroeg stadium op te sporen, in de gaten te houden en zo goed mogelijk te behandelen.

Controles


Coronamaatregelen

Samen met alle verloskundigenpraktijken, de gynaecologen, het echocentrum Fetura, het Deventer Ziekenhuis en de kraamzorgorganisaties in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het coronavirus. Lees op de website van Geboortezorg Salland alle updates, maatregelen en veelgestelde vragen.

Website Geboortezorg Salland

Een goede controle van de zwangerschap is belangrijk voor de gezondheid van moeder en kind. In de regio Deventer zijn afspraken gemaakt over de controles en begeleiding van zwangeren. Ook is afgesproken wanneer de verloskundige of huisarts de gynaecoloog te hulp roept of wanneer een collega-arts uit bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis wordt ingeschakeld.

A​antal controles

Het aantal controles tijdens een normaal verlopende zwangerschap bedraagt 9 (1e zwangerschap) of 7 (indien u al eerder bent bevallen). Het controleschema ziet er als volgt uit: 12, 20, 26, 30, 34, (36), 38, (40) en 41 weken. Er is altijd een medische reden waarom u bij ons onder controle bent. Daarom wordt individueel bekeken wanneer u terugkomt voor de volgende controle. Het kan dus ook betekenen dat u vaker wordt gecontroleerd. ​

Wie voert de controles uit?

Op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend zijn er spreekuren speciaal voor zwangeren. De controles worden uitgevoerd door gynaecologen en artsen in opleiding tot specialist (aios). Bij het spreekuur is ook een echoscopist betrokken. Ook kan het zijn dat u niet op deze speciale spreekuren komt, maar op een andere dag bij uw eigen gynaecoloog.

Waar wordt naar gekeken?

Bij elke controle wordt de groei van de baarmoeder nagegaan. De bloeddruk en het gewicht worden gemeten. Soms wordt de urine nagekeken, bloed geprikt en wordt er een echo gemaakt. Ook kan het zijn dat er een hartfilmpje (CTG) van de baby gemaakt wordt. Dit gebeurt meestal wanneer u na de uitgerekende datum nog niet bent bevallen.

Tele-monitoring

Zwangere vrouwen, bij wie het ongeboren kindje een groeiachterstand heeft of de vliezen vroegtijdig breken, kunnen ook thuis worden gemonitord. De vrouw krijgt hiervoor een koffertje met apparatuur mee en kan zelf hartfilmpjes maken. In het ziekenhuis beoordeelt de gynaecoloog de onderzoeksbeelden. Met tele-monitoring wordt voorkomen dat de zwangere telkens naar het ziekenhuis moet voor een hartfilmpje. Wel blijven de controle-afspraken bij de gynaecoloog doorgaan.