Menu
Onderzoeken

Prenatale counseling en diagnostiek

Bij prenatale counseling en diagnostiek wordt tijdens de zwangerschap onderzoek gedaan naar de aanwezigheid erfelijke aandoeningen bij de baby. Wie hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van landelijke afspraken.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 50

Hoe kom ik er?

Route 125
Lees voor

Wat gebeurt er bij prenatale counseling en onderzoek?

In elke zwangerschap bestaat er een kans van 2 à 3% dat de baby een aangeboren afwijking zal hebben. Vaak zijn die afwijkingen zeer gering en niet of nauwelijks van betekenis, maar soms is een afwijking ernstig. Het kan bijvoorbeeld gaan om chromosoomafwijkingen, neuraalbuisdefecten, problemen met organen of botten of stofwisselingsziekten. In dit geval zijn de volgende onderzoeken mogelijk:

  • Vlokkentest (chorionvillusbiopsie)
  • Vruchtwaterpunctie (amniontese)
  • Uitgebreid echoscopisch onderzoek
  • Nekplooimeting in combinatie met een bloedonderzoek

In ons ziekenhuis wordt na verwijzing van uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog een afspraak gemaakt voor een (uitgebreide) echo of een nekplooimeting. Vlokkentesten en vruchtwaterpuncties worden in Zwolle verricht, er is een samenwerkingsovereenkomst met de Isala Kliniek.