Menu
Hart- en Vaatcentrum Salland

Zorgpaden

Elke aandoening vraagt een andere behandeling. Om de zorg efficiënt voor een patiënt te organiseren - met meerdere specialismen - maken we gebruik van zorgpaden voor veel voorkomende ziektebeelden. Samen leveren we zorg die ertoe doet afgestemd op uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Hart- en vaatzorg

Binnen verschillende aandoeningen willen we de (multidiciplinaire) zorg voor de inwoners van Salland verbeteren. Dat doen we door intern beter samen te werken tussen de verschillende specialismen, maar ook door samen te werken met partijen buiten ons ziekenhuis (huisartsen, gemeente, andere ziekenhuizen, VVT). Er zijn grofweg zeven aandoeningen onder het Hart- en Vaatcentrum gebracht.