Menu
Afdelingen

Cardio Vasculair Risico Management

Mensen met hart- en vaatziekten, veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose), hebben een verhoogd risico op herhaling of verslechtering van deze aandoening.

Op het Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) spreekuur worden risicofactoren in kaart gebracht en worden mensen bewuster gemaakt van hun leefgewoonten. Het CVRM wil daarmee de kans op nieuwe aandoeningen in het bloedvatstelsel voorkomen of verkleinen.

Contact

(0570) 53 50 06

Openingstijden

08:00 - 17:00 uur

30 juni Webinar - Vroege opsporing loont! Familiaire Hypercholesterolemie (‘FH’)

Deventer Ziekenhuis is een LEEFH expertise centrum op het gebied van Familiaire Hypercholesterolemie (‘FH’). FH is een veel voorkomende genetische aandoening met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Vroege opsporing kan veel problemen op latere leeftijd voorkomen. FH is heel goed behandelbaar.

Komt FH in uw familie voor? Patiëntvereniging Harteraad organiseert met Stichting LEEFH een webinar voor familieleden op 30 juni tussen 20-21 uur. Drie FH professionals gaan in op het belang van vroege opsporing.

Aanmelden