Menu
Over ons

Patiëntenraad

Onze zorg draait om u. Als patiënt en als bezoeker. Daarom hechten we veel waarde aan uw mening en inbreng in beslissingen die we nemen. En om alle patiënten en bezoekers één stem te geven, is er de Patiëntenraad.

Wat we doen

De Patiëntenraad behartigt de belangen van u als patiënt of als bezoeker. Dit doen we door actief mee te denken met de Raad van Bestuur en gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over onderwerpen die de zorg raken.

Zorg verbeteren

De Patiëntenraad wil de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan patiënten verbeteren. De raad werkt daarvoor samen met verschillende patiëntenorganisaties en andere belangenbehartigers van de zorg.

Belangrijke onderwerpen

De Patiëntenraad denkt mee over onderwerpen als:

  • Voeding, veiligheid, hygiëne en geestelijke verzorging
  • Recreatie- en ontspanningsmogelijkheden
  • Kwaliteit van zorg
  • De klachtenregeling
  • Begrotingen en jaarrekeningen
  • Fusies, krimp, groei en samenwerkingen
  • Benoemingen in de Raad van bestuur

Eerdere adviezen

De raad speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in beslissingen over zaken die u als patiënt direct raken. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwbouw, de aaneengesloten bezoekuren, de patiëntenenquête en het avondspreekuur.