Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

CLIËNTENRAAD

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Cliëntenraad > We zijn er voor u

We zijn er voor u

U weet vast dat er in Deventer een ziekenhuis is. En hopelijk hebt u daar niet al te veel mee te maken. Want dan bent u gezond. Toch is een bezoek aan een arts, een onderzoek of ziekenhuisopname soms nodig. In dat geval is het goed te weten dat Deventer een uitstekend ziekenhuis heeft.
Hoe dat ziekenhuis reilt en zeilt: dat bepaalt de Raad van Bestuur. Maar niet alleen. De Cliëntenraad behartigt namelijk de belangen van alle patiënten. Dat doen wij door gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen die de zorg raken. En zo vertegenwoordigen we uw belang.

Wat doen we?
De Cliëntenraad brengt advies uit over zaken die de zorg in het ziekenhuis raken. U kunt hierbij denken aan:

 • voeding, veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden;
 • de kwaliteit van zorg; 
 • de klachtenregeling; 
 • fusies, samenwerking met andere zorgverleners;
 • verhuizing en ingrijpende verbouwingen; 
 • belangrijke wijzigingen in de organisatie; 
 • inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden; 
 • benoemingen in de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht; 
 • de begroting en jaarrekening.

De Cliëntenraad reageert, en speelt in op ontwikkelingen om zo de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan patiënten te verbeteren. Ze werkt samen met verschillende patiëntenorganisaties en andere belangenbehartigers van de zorg.

Wat hebben we gedaan?
In de afgelopen jaren heeft de Cliëntenraad geadviseerd over:

 • de nieuwbouw;
 • aaneengesloten bezoektijden;
 • de patiëntenenquête;
 • avondspreekuren.

Laat uw stem horen
Om het ziekenhuis goed te kunnen adviseren, willen we graag uw wensen en ideeën horen. Het gaat daarbij niet om individuele klachten (daar zijn andere regelingen voor), maar om onderwerpen die groepen patiënten of bezoekers samen raken. Met uw stem maken we er samen een goed ziekenhuis van.
Hebt u algemene opmerkingen of adviezen over de patiëntenzorg? Neem dan contact op met:

Cliëntenraad Deventer Ziekenhuis
Postbus 5001; 7400 GC Deventer
Tel.: (0570) 53 61 29 (mw. A. Pasop, ambtelijk secretaris)
Mail: cliëntenraad@dz.nl