Menu

Autorijden na een TIA of beroerte (CVA)

Omdat u een CVA (beroerte) of TIA hebt gehad, vraagt u zich mogelijk af of u nog een voertuig mag besturen. Hieronder staan (in het kort) de regelingen die hiervoor gelden. Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u overleggen met uw arts of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

De belangrijkste stappen

Wanneer u na een TIA of een beroerte weer wilt autorijden, kunt u het beste de volgende stappen ondernemen:

  • Koop een Eigen verklaring (Gezondheidsverklaring) bij de gemeente en vul deze in. Daarin geeft u aan dat u een TIA of CVA hebt gehad. Uw behandelend arts moet op dit formulier een aantekening maken van de datum van de aard en de ernst ervan.
  • Stuur de Eigen Verklaring (Gezondheidsverklaring) met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar het CBR.
  • U ontvangt bericht van het CBR over uw rijgeschiktheid.
  • Het kan zijn dat een aanvullende rijtest nodig is. Ook kan het zijn dat het CBR nog een aanvullende keuring van een neuroloog nodig heeft. De neuroloog keurt u dan nog apart en stuurt een keuringsformulier op naar het CBR.