Menu

Autorijden na een TIA of beroerte

Omdat u een beroerte of TIA hebt gehad, vraagt u zich mogelijk af of u nog een voertuig mag besturen. Hieronder staan (in het kort) de regelingen die hiervoor gelden. Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u overleggen met uw arts of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Rijgeschiktheid

Bestuurders van personenauto’s en motoren mogen 2 weken na een TIA of beroerte weer rijden als er volgens de neuroloog geen functiestoornissen aanwezig zijn die de rijgeschiktheid beïnvloeden. De neuroloog maakt dan een notitie in het dossier en in de brief naar de huisarts.

Blijvende stoornissen

Zijn er na 2 weken nog wel functiestoornissen, dan mag u 3 maanden niet rijden. Na deze 3 maanden stelt de neuroloog of revalidatiearts een rapport op. Daarnaast moet u een rijtest ondergaan bij het CBR. U vult hiervoor het formulier Eigen verklaring (Gezondheidsverklaring) in om de CBR-procedure te starten. Het CBR bepaalt aan de hand van de gegevens of u rijvaardig bent. De nieuwe rijgeschiktheid geldt dan voor maximaal 5 jaar.

Hoe werkt het?

  • Koop een Eigen verklaring (Gezondheidsverklaring) bij de gemeente en vul deze in. Daarin geeft u aan dat u een TIA of beroerte hebt gehad. Uw behandelend arts moet op dit formulier een aantekening maken van de datum van de aard en de ernst ervan.
  • Stuur de Eigen Verklaring (Gezondheidsverklaring) met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar het CBR.
  • U ontvangt bericht van het CBR over uw rijgeschiktheid.
  • Het kan zijn dat een aanvullende rijtest nodig is. Ook kan het zijn dat het CBR nog een aanvullende keuring van een neuroloog nodig heeft. De neuroloog keurt u dan nog apart en stuurt een keuringsformulier op naar het CBR.