Menu

Weer naar huis. En dan?

Na een verblijf op de Eerste Harthulp mag u weer naar huis. Maar dan? Wat mag wel en wat mag niet? Enkele aandachtspunten.

Wat kan wel en wat kan niet?

Medicatie:

Het is belangrijk alle medicijnen op de juiste (voorgeschreven) manier in te nemen. Wanneer u moet stoppen met medicijnen hoort u dit van de cardioloog of arts assistent.

Bloedverdunners:

Indien u bloedverdunners (anti-stolmedicatie) moet gebruiken, neem deze in zoals de arts u heeft voorgeschreven.

Het gebruik van een tablet isordil of nitroglycerine spray:

* Indien u weer herkenbare klachten op de borst krijgt, bijvoorbeeld pijn, een drukkend, beknellend of bandgevoel en/of een zwaar gevoel in de armen wat doortrekt naar de kaken, neem dan deze medicatie. Neem de medicatie zittend of liggend in, dit in verband met eventuele bloeddrukdaling waardoor u mogelijk een licht gevoel in het hoofd kunt krijgen. Daarbij kunt u hoofdpijn klachten krijgen. Dit is onschuldig en van voorbijgaande aard. Zo nodig kunt u paracetamol innemen.

* Zijn uw klachten na 10 minuten nog niet over, neem dan een tweede tablet of spray onder de tong. Zijn uw klachten na nogmaals 10 minuten niet voorbij (dus 20 minuten na het ontstaan van de pijn), bel dan 112 en vertel uw klachten, dat u al 2 keer medicatie hebt genomen en geef aan dat u opgenomen bent geweest in verband met hartklachten.

* Verdwijnen uw klachten wel, doe het de rest van de dag dan rustig aan. Geef bij uw bezoek aan de cardioloog aan dat u klachten heeft gehad. Als u merkt dat de klachten vaker op een dag of in de week voorkomen maar wel over gaan na een tablet of spray onder de tong, neem dan contact op met uw huisarts of met de poli cardiologie indien u onder behandeling van een cardioloog bent.

Klachtendagboek:

Het is belangrijk om een klachtendagboek bij te houden. Neem dit mee naar alle poliafspraken. Schijf het volgende in het klachtenboekje op:

1. Wanneer had u klachten?

2. Wat voor klachten had u?

3. Hoelang hielden deze aan?

4. Tijdens welke omstandigheden/bij welke inspanning zijn de klachten ontstaan?

5. Op welke manier gaan de klachten over (door rust, met medicijnen zoals:

isordil/nitroglycerine pompspray, paracetamol)?

Hartkatheterisatie/dotterbehandeling:

Als u een hartkatheterisatie of dotterbehandeling via de lies of pols heeft ondergaan, is het belangrijk de aangeprikte lies of pols te observeren. Wordt deze plek dik of lijkt deze ontstoken, neem dan contact op met de EHH van het Deventer Ziekenhuis, tel.: 0570-53 53 05. Ontzie de eerste 2 á 3 dagen uw lies of pols. Ga niet fietsen, autorijden of zwaar tillen. Rustig lopen mag u wel.

Angioseal:

Het kan zijn dat er een angioseal (een dopje in het bloedvat in de lies) bij u is geplaatst. Hiervan heeft u tijdens opname een kaartje gekregen. Draag deze 90 dagen bij u. Mocht er binnen die 90 dagen weer in uw lies geprikt moeten worden, geef dan aan dat u een angioseal heeft. Na 5 dagen mag u alles weer doen. Met 90 dagen is de angioseal door uw lichaam opgenomen.

Vocht- en/of zoutbeperking:

U hebt een vochtbeperking. Dit betekent dat u niet meer dan 1500 ml vocht (maar ook zeker niet minder dan 1500 ml) per 24 uur mag drinken.

U hebt een zoutbeperking:

Kijk ook voor meer informatie in het hartfalenboekje van het Deventer Ziekenhuis.

U hebt geen hartklachten maar wat dan wel?

Indien er bij u geen cardiale oorzaak voor uw klachten is gevonden en deze klachten blijven aanhouden, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de dienstdoende huisartsenpost.

Vervolgafspraak

· U krijgt een afspraak thuis. Over .… weken komt u terug op de Atriumfibrilleren poli.

· U krijgt een afspraak thuis. Over …. weken komt u terug op de poli Cardiologie.

· U krijgt een afspraak thuis. Over …. Weken komt u terug op de Hartfalenpoli

· U hebt voor de afspraak wel/geen onderzoek gepland staan, de uitnodiging hiervoor krijgt u thuis.

==

Wij wensen u een goed herstel. Hebt u een vraag over uw opname dan zijn wij bereikbaar op tel.: 0570 53 53 05. Wilt u meer informatie kijk eens op www.hartstichting.nl